LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Mallar, satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli birkaç stok kaleminden oluşur. Hem karma koli içinde yer alan hem de satışı yapılan stokların, koli içindeki satışları ve tek başına satışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli malzeme girişi, karma koli oluşturularak yapılır.
Karma koli malzeme girişleri için malzeme kayıt türü karma koli seçilir. "Ekle" seçeneği ile malzeme kartı açılır. Karma koli içinde bulunan malzemeler ve bu malzemelere ait fiyat ve miktar bilgileri, malzeme kaydı üzerinde Karma Koli Satırları sayfasından kaydedilir.
Karma kolide yer alacak her malzeme bir satırda belirtilir. Karma koli satırları aşağıdaki bilgileri içerir:
Malzeme Kodu: Karma koliyi oluşturan malzeme kodudur.
Malzeme Adı: Karma koliyi oluşturan malzemenin açıklamasıdır.
Varyant Kodu / Açıklaması: Karma koliyi oluşturan malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "..." simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve ilgili varyant seçilir.
Miktar: Karma koli içindeki malzeme miktarıdır.
Dağılım Fiyatı: Malzeme fiyatıdır.
Dağılım %: Karma koliyi oluşturan malzemelerin miktar ve fiyatları kullanılarak hesaplanır. Karma koli fiyatının mallara dağılan kısmı hesaplamada kullanılır. Karma koliyi oluşturan ürünler farklı KDV oranları üzerinden işlem görebilir. Program dağılım oranı bilgisini, karma koli fiyatının hangi bölümüne hangi KDV oranını uygulayacağını belirlemek için kullanır.
Karma Koli Satırları Değiştirilmesin: Bu alan işaretlendiğinde hareket gören "Karma Koli" tipindeki malzeme kartının karma koli satırları değiştirilemez. İşaret, ilgili malzeme kartı hareket gördükten sonra "Değiştir" ile ekrana getirildiğinde, hiçbir şekilde kaldırılamaz.
(info) Bu alanın öndeğeri Stok Çalışma Bilgileri altında yer alan Karma Koli Satırları Değiştirilemesin parametre satırı ile belirlenir. Parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması halinde, Karma Koli tipindeki malzeme kartı açıldığında ilgili alan işaretli olarak ekrana gelir; istenirse değiştirilir.
Karma koli malzemelere ait alış ve satış işlemleri satır tipi Karma Koli seçilerek kaydedilir.  
Karma Koli Boz İşlemi
Karma koli türündeki malzeme alımlarında ya da karma koli ambar transferlerinde karma koli satırlarını oluşturan malzemelerin hareket görmesi ve ilgili miktarların stoğa yansıması mümkündür. Bunun için Stok Çalışma Bilgilerinde yer alan Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler parametre satırı kullanılır. Bu parametre Satınalma Faturası ve Ambar Fişi seçeneklerini içerir.
Yapılan seçime göre, Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişinde Karma Koli tipinde malzeme seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde "Karma Koli Boz" işlemi devreye girer; karma koliyi oluşturan malzemeler için Üretimden Giriş, Karma Koli için Sarf Fişi otomatik olarak oluşturulur. İlgili fişlere Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan " Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler" seçeneği ile ulaşılır. Satınalma faturasının ve/veya ambar fişinin iptalinde veya iadesinde ilgili malzeme fişleri silinir.
(warning) Seri/lot ve stok yeri takibi yapılan malzemeler için "Karma Koli Boz" işlemi geçerli değildir.


(info) Karma Koli İşlemler

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...