LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Skip to end of metadata
Go to start of metadata
403 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.
 Kesin Mizan, Ana Kayıtlar modülü / Muhasebe / e-Beyannameler başlığı altında yer almaktadır. Kesin Mizan üç başlıktan oluşmaktadır:
  • Genel Bilgiler
  • Kesin Mizan
  • Düzenleme Bilgileri
Genel Bilgiler başlığında beyannamenin dönem tipinin belirlendiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgiler girilmektedir. Kesin mizan yıllık ya da 12 Aylık Özel Hesap dönemine göre verilmektedir.
Kesin Mizan başlığında ise mizanı oluşturacak hesaplar listelenmektedir. Tebliğe göre üçlü kod defteri hesapları kullanılmakta olup, "Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.
Kesin mizan penceresi Hesap Kodu, Hesap Açıklaması, Dahil Edilecek Hesaplar, Borç Toplamı, Alacak Toplamı, Borç Kalanı ve Alacak Kalanı kolonlarından oluşmaktadır.
Dahil Edilecek Hesaplar bölümünde ilgili hesabın toplamına dahil edilmesi istenen hesap kodları noktalı virgül ile ayrılarak yazılmalıdır.
Kesin mizan penceresinde "Veri Al" seçeneği ile mizanı oluşturan hesaplara ait değerler listelenmektedir.
Bu ekranda sol alt köşede yer alan Excel düğmesi ile kesin mizan bilgilerinin excele aktarımı yapılabilmektedir.
Düzenleme Bilgileri başlığında da beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen ve beyannameyi gönderen müşavir bilgileri girilmektedir.
Kesin mizan hazırlanıp kaydedildikten sonra üzerinde F9 menüsündeki "XML Dosyası Oluştur" seçeneği ile XML dosyası olarak kaydedilir. Bu dosya BDP (Beyanname Düzenleme Programı) de açılabilir.
BDP programında gerekli kontrol ve düzenlemeler yapıldıktan sonra paket oluşturulup internet sayfasından kullanıcı adı ve şifre girişi yapılarak gönderilir.
KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR tablosunda borç toplamı ve/veya alacak toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller verilmiştir.
  • Bir hesap kodu için Borç Kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın borç kalanı vermesine izin verilmeyecektir. (Borç kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır)
  • Alacak kalanı sütunu x ile işaretlenmişse o hesabın alacak kalanı vermesine izin verilmeyecektir. (Alacak kalanı sıfırdan büyük olamayacaktır)
  • Eğer bir hesap için hem Borç Kalanı hem de Alacak Kalanı sütunları x ile işaretlenmişse o hesabın Borç Toplamı ve Alacak Toplamı alanlarının değerlerinin eşit olarak girilmiş olması (hesabın kapatılmış olması) istenecektir.
  • İstisna olarak 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına ait sütunlar x ile işaretlenmemiştir.
Tüm bu kontroller BDP programında açılan XML dosyasının kaydedilmesi sırasında yapılır.
KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK HESAPLAR
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ TOPLAMI
ALACAK TOPLAMI
BORÇ KALANI
ALACAK KALANI
100
KASAx
101
ALINAN ÇEKLERx
102
BANKALARx
103
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
 

x

108
DİĞER HAZIR DEĞERLERx
110
HİSSE SENETLERİx
111
ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARIx
112
KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARIx
118
DİĞER MENKUL KIYMETLERx
119
MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR. (-)


x

120
ALICILARx
121
ALACAK SENETLERİx
122
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)


x

124
KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL (-)


x

126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARx
127
DİĞER TİCARİ ALACAKLARx
128
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARx
129
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)


x

131
ORTAKLARDAN ALACAKLARx
132
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLARx
133
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLARx
135
PERSONELDEN ALACAKLARx
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLARx
137
DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)


x

138
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLARx
139
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)


x

150
İLK MADDE VE MALZEMEx
151
YARI MAMULLER - ÜRETİMx
152
MAMULLERx
153
TİCARİ MALLARx
157
DİĞER STOKLARx
158
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)


x

159
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARIx
170
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
171
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
172
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
173
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
174
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
175
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
176
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
177
YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYETx
178
YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HESx
179
TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLARx
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLERx
181
GELİR TAHAKKUKLARIx
190
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİx
191
İNDİRİLECEK KDVx
192
DİĞER KDVx
193
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLARx
195
İŞ AVANSLARIx
196
PERSONEL AVANSLARIx
197
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARIx
198
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLARx
199
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)


x

220
ALICILARx
221
ALACAK SENETLERİx
222
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)


x

224
KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL (-)


x

226
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARx
229
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)


x

231
ORTAKLARDAN ALACAKLARx
232
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLARx
233
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLARx
235
PERSONELDEN ALACAKLARx
236
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLARx
237
DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)


x

239
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)


x

240
BAĞLI MENKUL KIYMETLERx
241
BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR. (-)


x

242
İŞTİRAKLERx
243
İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)


x

244
İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ. (-)


x

245
BAĞLI ORTAKLIKLARx
246
BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ (-)


x

247
BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ. (-)


x

248
DİĞER MALİ DURAN VARLIKLARx
249
DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)


x

250
ARAZİ VE ARSALARx
251
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİx
252
BİNALARx
253
TESİS MAKİNE VE CİHAZLARx
254
TAŞITLARx
255
DEMİRBAŞLARx
256
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLARx
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)


x

258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARx
259
VERİLEN AVANSLARx
260
HAKLARx
261
ŞEREFİYEx
262
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.x
263
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.x
264
ÖZEL MALİYETLERx
267
DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.x
268
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)


x

269
VERİLEN AVANSLARx
271
ARAMA GİDERLERİx
272
HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.x
277
DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.x
278
BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI


x

279
VERİLEN AVANSLARx
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLERx
281
GELİR TAAHHUKLARIx
291
GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDVx
292
DİĞER KDVx
293
GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.x
294
ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.x
295
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLARx
297
DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLARx
298
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)


x

299
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)


x

300
BANKA KREDİLERİ


x

301
FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR


x

302
ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)x
303
UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ


x

304
TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.


x

305
ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER


x

306
ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.


x

308
MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)x
309
DİĞER MALİ BORÇLAR


x

320
SATICILAR


x

321
BORÇ SENETLERİ


x

322
BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)x
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR


x

329
DİĞER TİCARİ BORÇLAR


x

331
ORTAKLARA BORÇLAR


x

332
İŞTİRAKLERE BORÇLAR


x

333
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR


x

335
PERSONELE BORÇLAR


x

336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR


x

337
DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)x
340
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI


x

349
ALINAN DİĞER AVANSLAR


x

350
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

351
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

352
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

353
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

354
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

355
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

356
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

357
YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ


x

358
YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES


x

360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR


x

361
ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ


x

368
VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK


x

369
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER


x

370
DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.


x

371
DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ YÜK (-)x
372
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI


x

373
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI


x

379
DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI


x

380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER


x

381
GİDER TAHAKKUKLARI


x

391
HESAPLANAN KDV


x

392
DİĞER KDV


x

393
MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI


x

397
SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI


x

399
DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR


x

400
BANKA KREDİLERİ


x

401
FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR


x

402
ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)x
405
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER


x

407
ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.


x

408
MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)x
409
DİĞER MALİ BORÇLAR


x

420
SATICILAR


x

421
BORÇ SENETLERİ


x

422
BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)x
426
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR


x

429
DİĞER TİCARİ BORÇLAR


x

431
ORTAKLARA BORÇLAR


x

432
İŞTİRAKLERE BORÇLAR


x

433
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR


x

436
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR


x

437
DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)x
438
KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ


x

440
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI


x

449
ALINAN DİĞER AVANSLAR


x

472
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI


x

479
DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.


x

480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER


x

481
GİDER TAHAKKUKLARI


x

492
GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV


x

493
TESİSE KATILMA PAYLARI


x

499
Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR


x

500
SERMAYE


x

501
ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)x
502
SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI


x

503
SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-)x
520
HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ


x

521
HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI


x

522
M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.


x

523
İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.


x

529
DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ


x

540
YASAL YEDEKLER


x

541
STATÜ YEDEKLERİ


x

542
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER


x

548
DİĞER KAR YEDEKLERİ


x

549
ÖZEL FONLAR


x

570
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI


x

580
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)x
590
DÖNEM NET KARI


x

591
DÖNEM NET ZARARI (-)x
600
YURT İÇİ SATIŞLAR


x
x
601
YURT DIŞI SATIŞLAR


x
x
602
DİĞER GELİRLER


x
x
610
SATIŞTAN İADELER (-)


x
x
611
SATIŞ İSKONTOLARI (-)


x
x
612
DİĞER İNDİRİMLER (-)


x
x
620
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)


x
x
621
SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ (-)


x
x
622
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)


x
x
623
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)


x
x
630
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD (-)


x
x
631
PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)


x
x
632
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)


x
x
640
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.


x
x
641
BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ


x
x
642
FAİZ GELİRLERİ


x
x
643
KOMİSYON GELİRLERİ


x
x
644
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR


x
x
645
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI


x
x
646
KAMBİYO KARLARI


x
x
647
REESKONT FAİZ GELİRLERİ


x
x
648
ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI


x
x
649
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR


x
x
653
KOMİSYON GİDERLERİ (-)


x
x
654
KARŞILIK GİDERLERİ (-)


x
x
655
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)


x
x
656
KAMBİYO ZARARLARI (-)


x
x
657
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)


x
x
658
ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-)


x
x
659
DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)


x
x
660
KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)


x
x
661
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)


x
x
671
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI


x
x
679
DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR


x
x
680
ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR (-)


x
x
681
ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI (-)


x
x
689
DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR. (-)


x
x
690
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691
D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR. (-)


x
x
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI


x
x
697
YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES


x
x
698
ENFLASYON DÜZELTME HESABI


x
x
700
MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS


x
x
701
MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS


x
x
710
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD


x
x
711
DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.


x
x
712
DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİYAT FARKI


x
x
713
DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.


x
x
720
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ


x
x
721
DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.


x
x
722
DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI


x
x
723
DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI


x
x
730
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ


x
x
731
GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.


x
x
732
GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.


x
x
733
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK


x
x
734
GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.


x
x
740
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ


x
x
741
HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.


x
x
742
HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI


x
x
750
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.


x
x
751
ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI


x
x
752
ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI


x
x
760
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ


x
x
761
PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS


x
x
762
PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI


x
x
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ


x
x
771
GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI


x
x
772
GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.


x
x
780
FİNANSMAN GİDERLERİ


x
x
781
FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI


x
x
782
FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI


x
x
790
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ


x
x
791
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ


x
x
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ


x
x
793
DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER


x
x
794
ÇEŞİTLİ GİDERLER


x
x
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR


x
x
796
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.


x
x
797
FİNANSMAN GİDERLERİ


x
x
798
GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.


x
x
799
ÜRETİM MALİYET HESABI


x
x

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...