LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 00:19:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
e-Beyannameler başlığında yer alan satış faturaları ve GÇB listesi iki başlıktan oluşmaktadır:
  • Genel Bilgiler
  • Satış Faturaları ve GÇB Listesi
Genel Bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile Gümrük Çıkış Beyannamesi listesi bilgileri yer almaktadır.
Satış Faturaları Listesi Başlık Bilgileri
Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin (GÇB) tescil numarası yani ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki GÇB No. gelir.
İhraç Edilen Malın Cinsi: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait GTİP Numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) gelir.
İhraç Edilen Malın Miktarı: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait miktar bilgisi gelir.
İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu: Bu alana ihraç edilen malın birimi/ölçü birimi gelir.
Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihracat operasyon fişinin tarihi gelir.
Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihracat operasyon fişinin serisi gelir.
Satış Faturasının Sıra No'su: Bu alana ihracat operasyon fişinin sıra numarası gelir.
Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihracat operasyon fişinin cari hesabının yani alıcısının unvanı/adı-soyadı gelir.
Kullanıcı ilgili döneme ait satış faturası listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.
Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi Başlık Bilgileri
Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin tescil numarası yani ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki GÇB No. gelir.
GÇB'deki Döviz Cinsi: Bu alana ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki işlem döviz türü gelir.
GÇB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden): Bu alana ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki toplam işlem döviz tutarı gelir.
Kullanıcı ilgili döneme ait gümrük çıkış beyannameleri listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...