LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 23:52:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.
Ekle
Yeni şablon tanımlamak için kullanılır.
Değiştir
Şablon bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
Çıkar
Şablon tanımını silmek için kullanılır. Kullanımda statüsündeki kayıtlar ile işlemlerde kullanılan şablonlar silinemez.
İncele
Şablon bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır.
Kopyala
Şablon bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar
Birden fazla tanımı aynı anda silmek için kullanılır.
Kayıt Bilgisi
Şablonun ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı
Kayıtlı şablon sayısını görüntüler.

Güncelle
Hesap dağıtım şablonları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön
Hesap dağıtım şablonları penceresini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Hesap Dağıtım Şablonu Bilgileri
Hesap hareketinin masraf merkezi ve projelere ne şekilde dağıtılacağı Dağıtım Şablonu ile kaydedilir. Dağıtım bilgilerini girmek için hesap dağıtım şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Şablon üzerinde bulunan alanlardan şablon genel bilgileri, satırlarda ise dağıtım bilgileri kaydedilir.
Kod: Hesap dağıtım şablonu kodudur.
Açıklama: Hesap dağıtım şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Öncelik Sırası: Şablonun kullanım önceliğidir.
Özel Kodu: Şablon tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, proje kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
İşyeri: Hesap dağıtım şablonunun hangi işyerine ait muhasebe hareketleri için kullanılacağını belirtir.
Başlangıç / Bitiş Tarihi: Hesap dağıtım şablonunun hangi tarihler arasındaki muhasebe hareketleri için kullanılacağını belirtir.
Dağıtım şablonu tanım kartında yer alan satırda ise muhasebe hesabına ait işlemin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtım bilgileri kaydedilir.
Masraf Merkezi Kodu / Açıklaması: Muhasebe hesabına ait işlemin ilişkili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Proje Kodu / Açıklaması: Muhasebe hesabına ait işlemin ilişkili olduğu projenin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Dağıtım Katsayısı: Hesaba ait işlemin masraf merkezi ve projeye etki katsayısıdır.
Hesap dağıtım şablona ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.
Tanımlanan şablon muhasebe fiş satırında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Dağıtım Şablonu Uygula seçeneği ile kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...