LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 10:14:00 by logo bayisi in    No commentsÇek/senet bordroları listesinden borç takip penceresine ulaşılır ve kapama işlemleri yapılır. Cari hesaba ait borç takip ve ilgili bordro için kapatma işlemleri kaydedilir. Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan Borç Kapatma Penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.
Borç Takip penceresinde cari hesaba ait işlemler Tarih, Fiş Numarası, İşlem, Borç, Alacak, Bakiye, Belge Numarası, Ticari İşlem Grubu, İhtar, Vade Farkı, Özel Kod, Devir İşlem Tarihi, İşyeri, Makbuz Numarası ve Proje Kodu kolonlarıyla listelenir. 
Fatura Çalışma Bilgileri'nde "Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun" parametresi "Evet" olduğunda, fiş satırlarındaki özel kod; "Hayır" olduğunda ise fiş başlığındaki özel kod listelenir.
Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır.
Çek/senet bordrosu üzerinden Borç Takip penceresi açıldığında, bordroda yer alan tüm çek ve senetler pencerede seçili olarak listelenir.
Herhangi bir ödemeyle kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.
Borç takipte kapatma işlemleri dört şekilde yapılabilir:
  • Borç ve alacak hareketleri birbirleri ile ilişkilendirilerek - Kapat
  • Çoklu Kapat
  • FIFO Kapat
  • Otomatik kapatma
FIFO Kapatma işleminde o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından, Cari Hesap Çalışma Bilgileri / "FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih" parametre satırında yapılan seçim doğrultusunda, vade tarihine ya da işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır. FIFO'ya göre kapama yapılırken hangi döviz türüne göre kapama yapılacağı "İşlem Dövizi" alanından yapılan seçime göre belirlenir.

Bu alanın görüntülenebilmesi için Cari Hesap Kartı / Ticari Bilgiler sekmesindeki Ödeme İzleme alanında "Değişik Dövizli İşlemlerle" seçiminin yapılmış olması gerekir.
Yani vade tarihine göre ya da işlem tarihine göre (FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih parametre satırında yapılan seçim doğrultusunda) küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç hareketleri ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır.
Kapat seçeneği işlemler kullanıcı tarafından ilişkilendirilerek kapatma yapılır.
Otomatik Kapatma ile pencerede yer alan tüm hareketler FIFO yöntemine göre kapatılır; vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç hareketleri ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır.
Bu üç şekilde yapılan kapatma işlemi sonucunda, işlemler tamamen kapanmıyorsa kapalı kısım ve kapalı olmayan kısım olmak üzere parçalanır. Kapatma sonucu parçalanan işlemin her parçası diğer parçalara bağlı olarak görüntülenir. Kapatılan yani kalan alanı boş olan işlemler üzerindeyken, karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin numarası, tarihi, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.
Borç takip penceresinde Karşı İşlem seçeneği hangi ödeme ya da tahsilat işlemi ile hangi faturanın ya da işlemin kapatıldığı izlenir.
Kapatma işlemini Geri Al seçeneği ile iptal edilir.
Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için Toplamlar seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadar ki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...