LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 10:16:00 by logo bayisi in    No comments
Bordrolar tek tek ya da toplu olarak bastırılır. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir.
Bordroların tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak bordro daha sonra "Yaz" seçilir. "Yaz" penceresinde hangi formun kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Bordro yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.
Senet bordrolarını toplu bir şekilde bastırmak için bordrolar listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır.
Bordroların basım şekli öndeğeri Çek/Senet Çalışma Bilgileri ile belirlenir.
Hangi fişlerin bastırılacağı toplu basım filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:
Basım Sırası filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre iki seçeneklidir:
  • Tarihe Göre
  • Numaraya Göre
Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır. Tarihe Göre seçimi yapılırsa Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır. Numaraya Göre seçiminde ise, Bordro Numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.
Fiş Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.
Fiş Türü: Çek/senet bölümünden kaydedilen bordro türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı bordro türleri belirlenir.
Çek/senet bordroları için birden fazla form tanımının olması durumunda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.
Toplu Basımda Yazıcı Seçimi
Toplu basım işlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dışında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fişler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir.
Bkz. Çek/Senet Türüne Göre Form Tanımları


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...