LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 09:39:00 by logo bayisi in    No comments
Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerindeki toplu durum değişiklikleri kendi çekimiz ve borç senedimiz bordro türleri ile kaydedilir. Bordrolar listesinde bordro türü seçimi yapılarak ilgili bordro seçilir. "Ekle" komutu kullanıldığında ekrana gelen pencere, işlem bordrosu tür seçeneklerini içerir. Bu seçenekler şunlardır:
  • Müşteriden İade
  • Müşteride Tahsil
  • Müşteride Protesto (senetler için)
  • Tahsil Edilemiyor (senetler için)
Müşteriden İade: Firmanın kendi çekleri ve senetlerinin müşteriden iade edilmesi durumunda bu işlem türü seçilir. Bordro üst kısmında bordro genel bilgileri işlenir. Bordro satırlarına geçildiğinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Çekler/Senetler seçeneği ile firmanın kestiği çekler ya da senetler listelenir. Tek tek ya da toplu olarak bordroya aktarılır. Bu durumda program otomatik olarak alacak dekontu kesecektir. Dekont üzerinde, döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.
Müşteride Tahsil: Müşteriye verilen çek ya da senetlerin tahsil edilmesi yani ödenmesi halinde toplu durum değişikliği bu seçenekle yapılır. Bordroda satırlarında Kendi Çekimiz ve Borç Senedimiz seçenekleri ile firmanın kendi çekleri ve senetleri listelenir. Tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır. Bordro kaydedildiğinde program otomatik olarak banka cari hesapları ile kesilen çekler hesabı arasında virman fişi kesecektir.
Müşteride Protesto: Firmanın kendi senetlerinin protesto olması halinde toplu durum değişikliği bu işlem türü ile kaydedilir.
Tahsil Edilemiyor: Firmanın borç senedinin ödenmemesi durumudur.
Çek/senet durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordroları, bordrolar listesinde, bordro numarası, tarih, bordro türü, işlem açıklaması ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.
İşlem bordrolarını bastırmak için F9-sağ fare tuşu menüsündeki "Yaz" seçeneği kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...