LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 00:06:00 by logo bayisi in    No comments
Geri ödeme işlemine ait bilgiler borç işlemleri menüsünde kayıt tipi Geri ödeme seçilerek kaydedilir.
Bunun için Borç işlemleri listesinde önce Ekle seçilir. Açılan pencerede kayıt tipi Geri Ödeme olarak belirlenir.
Geri Ödeme penceresinin üst bölümünde yer alan alanlardan personele ait bilgiler, orta bölümde yer alan alanlardan ise geri ödeme işlemine ait bilgiler kaydedilir.


Sicil numarası: İşlemin ait olduğu personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. 
Adı ve Soyadı: Borç verilen personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. 
Özel Kod: Borç geri ödeme bilgilerini gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç geri ödeme bilgilerini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borç geri ödeme bilgileri üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 
İşlem tarihi: Geri ödeme işlem tarihidir. 
Borçlanma Tarihi: Geri ödeme işleminin ait olduğu borçlanma işleminin tarihidir. 
Borç tanımı: Geri ödemenin ait olduğu borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. 
Tutar: Seçilen borç türü ve borçlanma işlemine göre ödenecek tutar bu alana otomatik olarak aktarılır. Eğer geri ödenen tutar farklı ise değiştirilebilir. 
Ödeme Şekli: Geri ödemenin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan dört seçeneklidir.
  • Elden
  • Kasadan
  • Bankadan
  • Belge ile
İlgili ödeme şekli işaretlenir.
İşlem Tamamlandı: Geri ödeme işleminin tamamlandığını gösterir. Başka bir işlem için kullanılmaz. 
Ödeme üst sınırı: Bu alanda borç tanımında ya da borçlandırma işleminde formüllendirilen ve borç işleminin puantaja yansıması durumunda hesaplamalarda dikkate alınacak tutar görüntülenir. Sadece ödeme üst sınırı tutarındaki formülün tanımlandığı borçlarda borç işlemlerinden geri ödeme yapılamaz, sadece puantaj üzerinden borç geri ödemesi yapılması durumunda anlamlıdır. 
Kayıt Numarası: Geri ödeme işlemine ait kayıt numarasıdır. Her borç ve geri ödeme işlemine program tarafından otomatik olarak verilir. 
Açıklama: Geri ödeme işlemine ait açıklamadır. 
Muhasebe Şablonu: Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak muhasebe şablonunun belirtildiği alandır.
Yapılan ödeme geri ödeme sonucunda taksit kayıtları da güncellenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...