LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Ayarlar Menüsü


Tip Tanımları


Erişim Tipleri
Erişim bilgileri telefon, faks, e-mail vb erişim araçlarına ait bilgilerdir. Bu erişim araçlarının her biri için erişim tip tanımı yapılır. Sicil kartları üzerinden bu erişim tipleri listelenir. Personele ait seçilen türdeki erişim bilgileri kaydedilir. Erişim tipleri raporlarda filtre olarak kullanılır.


Aile Bireyleri
Aile bilgileri personelin eş, çocuk, ana, baba vb. aile bireylerini belirtir. Aile bireylerinin her biri için tip tanımı yapılır. Sicil kartları üzerinden bu tipler listelenir. Personele ait aile bilgileri kaydedilir. Aile tipleri raporlarda filtre olarak kullanılır.


Sağlık Kontrol Tipleri
Sağlık bilgileri kaydedilirken sağlık kontrol tipleri kullanılarak zaman kaybı ve hatalar önlenir. Sicil kartları üzerinden bu tipler listelenir. Personel ve ailesinin sağlık bilgileri kaydedilir. Sağlık kontrol tipleri raporlarda filtre olarak kullanılır. Vizite, rapor, kontrol, teşhis ve tetkik tipleri programda öndeğer olarak tanımlıdır.


Öğrenim Durumu Tipleri
Öğrenim bilgileri kaydedilirken öğrenim durumu tipleri kullanılarak zaman kaybı ve hatalar önlenir. Sicil kartları üzerinden bu tipler listelenir. Personel öğrenim durumu bilgileri kaydedilir. Öğrenim durumu tipleri raporlarda filtre olarak kullanılır.
İlköğretim, lise, meslek yüksek okulu, üniversite, yüksek lisans, doktora tipleri programda öndeğer olarak tanımlıdır.

Özel Durum Tipleri 
Özel durumları belirli tipler altında tanımlamak hem raporlama hem de kullanım sırasında çeşitli kolaylıklar sağlayacaktır. Özel durum tipleri Özel durum tipleri seçeneği ile kaydedilir.
Programda;
 • Seyahat edebilir
 • Vardiyalı çalışabilir
 • Esnek saatlerde çalışabilir olarak belirtilmiş 3 adet özel tip tanımlıdır.
Bu özel durum tiplerine ek olarak kullanıcı tarafından beş ayrı özel durum tipi tanımlanabilir.Ehliyet Sınıfı Tipleri
Ehliyet sınıfı tiplerinin tanımlanmasında kullanılır. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır. Ehliyet sınıfı tipi, sicil kartı üzerinde seçilir. Buraya gelmesi istenen tipler, Ehliyet Sınıfı Tipleri penceresinde satırlarda numara ve değer verilerek kaydedilir.


Genel Bilgi Tipleri
Genel bilgi tip tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Personel Genel bilgileri sicil kartı üzerinden kaydedilir. Genel bilgileri belirli tipler altında tanımlamak hem raporlama hem de kullanım sırasında çeşitli kolaylıklar sağlayacaktır. Programda;
 • Sağlık Bilgileri
 • Sosyal Faaliyetler
 • Kültürel Faaliyetler
 • Sportif Faaliyetler genel bilgi tipleri öndeğer olarak tanımlıdır.
Bu genel tiplerine ek olarak kullanıcı tarafından yeni durum tipi tanımlanabilir. Tanım numarası ve açıklaması boş satırda kaydedilir.

Ödül / Ceza Tipleri
Performans değerlendirme işlemlerinde kullanılacak ödül ve cezaları belirli tipler altında gruplamak mümkündür. Ödül/Ceza tipleri Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsünde yer alan Ödül/Ceza Tipleri seçeneği ile kaydedilir.


 • Boş
 • Zam
 • Para Ödülü/cezası
 • Eğitim/Seminer
 • İzin
 • Tatil tipleri öndeğer olarak tanımlıdır.
Yeni tanım boş satırda numara ve tanım açıklaması verilerek yapılır.


Yuvarlama Tabanı Tipleri
Bordro hesaplarında sonuç küsuratlı çıkabilir. Bu sonucun yuvarlanacağı taban için tip tanımlanır. Bordro parametreleri belirlenirken ve toplu ücret ayarlamaları sırasında seçilebilir


Bordro Tipleri
Kuruma özel bordro ve bağlı olarak yapılan bordrolar için kullanılır. Bordro tipleri raporlamada da kolaylık sağlayacaktır. Bordro tip tanımları, Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsündeki Bordro Tipleri seçeneği ile kaydedilir.SGK İndirim Kanunları
SGK İndirim Kanun tiplerinin kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır. Bu tip tanımları Aylık prim ve hizmet belgesinde kullanılır.SGK Belge Türleri
SGK belge türlerinin kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır. Bu tip tanımları Aylık prim ve hizmet belgesinde kullanılır.


İzin Tipleri
İzin işlemlerinde kullanılacak izin tiplerinin tanımlandığı seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alır. Programda öndeğer olarak tanımlı tipler listelenir. Yeni tanım boş satırda numara ve açıklama girilerek kaydedilir.
İzin tiplerine izin tanımları yapılırken ulaşılır ve tanımlanan izinin tipi belirlenir


Giyim Bilgi Tipleri
Personele verilen giyecek malzemelerinin (numara, beden vb) özelliklerine göre gruplandırılması için kullanılan tanımlardır. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alır.
Her tip tanımı numara ve açıklama verilerek ayrı satırda kaydedilir. Yapılan tip tanımlarına sicil kartları üzerinden ulaşılır ve personele verilen giyim malzemeleri kaydedilir.


Evrak Tipleri
Personelin işe giriş ve çıkış işlemleri yanı sıra diğer işlemlerde kullanılacak evrakların belirli tipler altında toplanması için kullanılır. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alır.
Evrakları belirli tipler altında toplamak bilgi girişi ve raporlamada önemli kolaylıklar sağlayacaktır.
No ve açıklama alanlarından evrak tip numarası ve açıklaması girilerek kaydedilir


İleti Tipleri
Yazışmalarda kullanılacak mektupları belirli tipler altında gruplamak mümkündür. Burada tanımlanan ileti tipleri, İleti Tipleri Öndeğer Tanımlarında Tipi alanında listelenir. İleti tip tanımları Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsünde yer alan İleti Tipleri seçeneği ile kaydedilir.
 • İlk yanıt mektubu
 • Kabul mektubu
 • Red mektubu tipleri öndeğer olarak tanımlıdır.
Yeni tanım boş satırda numara ve tanım açıklaması verilerek yapılır.


Sicil İş Akış Tipleri
Personel için iş akış takibinde kullanılacak sicil iş akış tiplerinin kaydedilmesinde kullanılır. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alır.
 • Belirtilmemiş
 • Performans Yöneticisi tipleri öndeğer olarak tanımlıdır.
Yeni tanım boş satırda tanım numarası ve açıklaması girilerek yapılır.


SGK Eksik Çalışma Nedenleri
SGK eksik çalışma nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır.
Yeni tanım boş satırda tanım numarası ve açıklaması girilerek yapılır.
SGK Eksik Çalışma Nedenleri'nin kullanıldığı bölümler:
 • Eksik Çalışma nedenleri, Çalışma Parametrelerinde yer alan Mesai Tanımları kaydedilirken kullanılır.
 • Bordro Bölümünde Sosyal Sigorta Bildirgelerinin altında yer alan SGK Eksik Çalışma Günleri raporunda filtre olarak kullanılır.


SGK İşten Çıkış Nedenleri
SGK işten çıkış nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır.
Yeni tanım boş satırda tanım numarası ve açıklaması girilerek yapılır.
SGK İşten Çıkış Nedenleri'nin kullanıldığı bölümler:
 • İşten Çıkış Kayıtları kaydedilirken ulaşılır ve seçim yapılır.
 • Puantaj kartları kaydedilirken ulaşılır. Puantaj kartı üzerinde Sicil Bilgileri sayfasında yer alır. Açılan listeden seçim yapılır.
 • Sicil Yönetimi Toplu İşten Çıkarma işlemi kaydedilirken ulaşılır ve seçim yapılır.
 • Sicil Yönetimi Eski Personel tanımlarında kullanılır. Eski Personel tanımı üzerinde Çıkış Bilgileri sayfasında yer alır. Açılan listeden seçim yapılır.
 • Sicil Yönetimi Pratik Tablo Raporları'ndan ulaşılan Kanuni Değişiklikler raporunda filtre olarak kullanılır.
 • Bordro bölümünde Pratik Tablo Raporları altında yer alan Puantaj Bilgileri Listesinde filtre olarak kullanılır.


SGK İşten Çıkış Nedenleri 4C
657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personelin işten çıkış nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları seçeneği altında yer alır. Yeni tanım boş satırda tanım numarası ve açıklaması girilerek yapılır.


Asgari Geçim İndirim Oranları
Asgari geçim indirimi uygulaması kapsamında kullanılacak indirim oranlarının girilmesinde kullanılır. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alır. Yeni tanım boş satırda, numara, değer ve açıklama bilgileri girilerek yapılır.
Asgari geçim indirim oranlarına sicil kartı üzerinden ulaşılır ve sicilin medeni durumuna göre seçim yapılır.


Meslek Kodları
SGK İşe Giriş ve işten çıkış bildirgelerinde kullanılmak üzere meslek kodları tanımlanır. Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alır. Yeni tanım boş satırda, numara, değer ve tanım bilgileri ile girilir.
Meslek kodu tanımlarına Sicil kartları üzerinde yer alan Meslek Kodu alanından ulaşılır ve personelin mesleğine göre seçim yapılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...