LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Ayarlar MenüsüGenel Tanımlar


İleti Tipleri Öndeğer Tanımları
Yazışmalarda kullanılacak mektuplar için öndeğer tanımlamak ve kullanmak mümkündür. İleti Tipleri Öndeğer Tanımları Ayarlar Program bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alır.
Liste üzerinde İşlem Türü alanında yapılacak seçimle;
 • Sicil Yönetimi
 • Borç / Avans Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eleman Seçme ve Yerleştirme Yönetimi
 • Performans Yönetimi
Program bölümleri için ileti tipleri öndeğer tanımı yapılır.
Yeni tanım yapmak için işlem türü seçildikten sonra  Ekle seçeneği kullanılır. Ekle seçeneği ile ekrana gelen bilgiler şunlardır:
Kodu: İleti tipi öndeğer tanımının kodudur.
Açıklaması: İleti tipi öndeğer tanımının açıklamasıdır.
Tipi: İleti tipi öndeğerinin belirlendiği alandır. İleti Tipleri Ayarlar Program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alan İleti Tipleri seçeneği ile kaydedilir. Daha önce kayıtlı ileti tiplerinden seçim yapılır.
İşlem Türü: İleti Tipi öndeğer tanımın programın hangi bölümü için tanımlandığını gösteren alandır.
İçerik: Bu alanda iletiye ait içerik bilgisi girilir.Demirbaş Tanımları
Firmada personel tarafından sürekli ya da belirli zamanlarda kullanılan demirbaş tanım Demirbaş Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Her bir demirbaşa ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.
Kayıtlı demirbaşların hangi personel tarafından kullanıldığı süreleri vb. her personelin sicil kartında Bağlı demirbaşlar seçeneği ile belirlenir. 
Demirbaş Kodu: Tanımlanan demirbaşın kodudur. 
Adı: Demirbaşın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 
Kurum: Birden fazla firma ile çalışma sözkonusu ise demirbaşın hangi kurum tarafından kullanıldığını belirtir. Tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Eğer tanımlı tüm kurumlar tarafından kullanılıyorsa Hepsi seçilir. 
Adet: Tanımlanan demirbaştan elde kaç adet olduğu bu alanda belirtilir. 
Kullanımdaki Adet: Tanımlanan demirbaşın kaç tanesinin kullanımda olduğunu yani bir personele bağlı olduğunu gösterir. Kayıtlı demirbaşların hangi personel tarafından kullanıldığı süreleri vb bilgiler her personelin sicil kartında Bağlı demirbaşlar seçeneği ile belirlenir.
 
Iskarta Adedi: Durumu hurda, zayi ya da hibe olan demirbaş sayısıdır. Iskarta durumu personel sicil kartında bağlı demirbaşlar seçeneği ile belirlenir. 
Kalan Adet: Iskarta durumda olmayan demirbaş sayısıdır. Toplam demirbaş sayısından ıskarta toplamının çıkarılması sonucu elde edilen değerdir.
Tanım penceresinin Kullanıcılar bölümünde demirbaşın hangi personel tarafından kullanıldığı,
 • Sicil numarası
 • Adı-Soyadı
 • Durumu
 • Zimmet Tarihi
 • Planlanan Teslim tarihi kolonlarında izlenir.
Kayıtlı demirbaşları raporlamak için Ayarlar program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alan Demirbaş Tanımları Listesi seçeneği kullanılır.


Banka Tanımları
Banka tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Banka tanımına ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan pencereden banka kodu, adı ve istenilen açıklama bilgileri ile kaydedilir.
Yapılan tanım banka tanımları listesinde kod ve açıklama bilgileri ile listelenir.
Bankaya ait şubeler ise Banka Tanımları listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Şube Tanımları seçeneği ile kaydedilir.


Şube Tanımları
Banka şubelerinin tanımlandığı menü seçeneğidir. Banka Tanımları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bankanın şubelerini tanımlamak için önce ilgili banka daha sonra Şube Tanımları menüsü seçilir. Şube Tanımları listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden şube bilgileri kaydedilir. 


Unvan Tanımları
Kamuda ve diğer kuruluşlarda kullanılan ünvan bilgilerinin (Profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi, daire başkanı, müdür, şef, vb) kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.
Unvan tanımları listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kod, açıklama, hiyerarşi kodu ve diğer tutulması gerekli bilgiler kaydedilir. Ünvan tanımları Sicil kartı, Kadro/Pozisyon kartları ve Kadro tanımlarında kullanılmaktadır.


Yetki Grubu Tanımları
Web üzerinden yapılacak işlemler için yetki gruplarının belirlendiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alır. Yetki grubu bilgilerini kaydetmek için, Yetki Grubu Tanımları listesindeki  Ekle seçeneği kullanılır.
 
Ekranın üst bölümündeki alanlardan, yetki grubunun tümüne ait bilgiler girilir. Bu bilgiler şunlardır:
 
Yetki Grubu Kodu: Yetki grup kodudur.
 
Açıklama: Yetki grubu adı ya da açıklamasıdır.
 
Yetki grubu bilgileri; 
 • İşlem Yetkileri
 • Raporlar
 • Veri Okuma Servisleri
 • Rapor Yetki Kodları başlıklarını taşıyan bölümler ile kaydedilir.
Yetki grup tanımı ile belirtilen yetkilerin geçerli olup olmadığı tanım penceresinde yer alan Aktif alanında belirtilir. Bu alanın işaretli olması yapılan tanımın kullanımda olduğunu belirtir. 
Sadece Raporlama: Bu alan işaretli olduğunda kullanıcı, IKWEB uygulamasının sadece Raporlar bölümünde işlem yapabilir. Veri Girişi seçeneği gösterilmeyecektir.İşlem Yetkileri
Tanım penceresinde İşlem Yetkileri bölümünde bu yetki grubundaki kişilerin hangi işlemleri ne şekilde yapacakları kayıt türü ve kayıt grubu belirtilerek kaydedilir.
Kayıt Grubu: Yetki grubundaki kişilerin Web üzerinde hangi kayıt grubundaki işlemleri yapacağı bu alanda belirlenir.
Kayıt grubu alanı; 
 • İşlemlerim
 • Kişisel Bilgilerim
 • Kayıtlarım
 • Talepler ve Öneriler
 • Değerlendirmeler
 • Ücret ve Ödemeler
 • Planlama Kayıtları
 • Sicil Bilgileri
 • Başvuru Bilgileri
 • Tanımlar
 • Diğer İşlemler seçeneklerini içerir.
Kayıt Türü:  Yetki grubundaki kişilerin Web üzerinde hangi kayıt türündeki işlemleri yapacağı bu alanda belirlenir. Kayıt türü alanında yer alan seçenekler kayıt grubu alanında yapılan seçime bağlıdır. Seçilen kayıt grubu altında yer alan seçenekler listelenir ve seçim yapılır.
İşlem Tipi: Seçilen kayıt türü üzerinde hangi işlemin yapılacağı işlem tipi alanında belirlenir.
İşlem Tipi alanı;
 • İncele
 • Değiştir
 • Onayla
 • Çıkar seçeneklerini içerir. 

Filtreler: Yetki grubundaki kişilerin seçilen kayıt grubu ve türündeki işlemleri hangi kişi veya kayıtlar için yapacağı bu alanda belirlenir. Seçilen kayıt grubu altında yer alan işlemlerin her birisi için filtreleme yapmak ve istenen özellikleri belirlemek mümkündür.
Filtre seçenekleri, üzerinde bulunulan satırın kayıt türü alanında yapılan seçime göre değişir.

İşlem tipi olarak;
incele  sadece inceleme yetkisine,
değiştir  inceleme, değiştirme, ekleme ve çıkarma yetkisine,
onayla  inceleme, değiştirme, ekleme, çıkarma ve onaylama yetkisine,
çıkar çıkarma yetkisine sahip demektir.

Örnek
Tanımlanan yetki grubundaki kişilerin 1 nolu kurumdaki bütün personelin eğitim taleplerini incelemeye yetkisi olduğunu belirtmek için Kayıt grubu alanından Talepler ve öneriler, Kayıt türü alanından Eğitim talepleri, işlem tipi olarak İncele seçilir ve filtrede sadece kurum filtresi verilerek bir satır oluşturulur.
Tanımlanan  yetki
 grubundaki kişilerin 1 nolu kurumdaki bütün personelin eğitim taleplerini inceleme ve aynı zamanda 1 nolu kurumdaki X pozisyonundaki kişilerin de eğitim taleplerini değiştirme (ekleme, değiştirme,çıkarma) yetkisine sahip olmasını istiyorsak;
Kayıt türü eğitim talebi, işlem tipi incele ve filtre sadece 1 nolu kurum seçilmiş bir satırla beraber, kayıt türü eğitim talebi, işlem tipi değiştir ve filtresi 1 nolu kurum ve X pozisyonu seçilmiş ikinci bir satır girilir.
Burada kendi işlemleri filtresi sicil filtrelerine ek olarak çalışır. Şöyle ki kendi işlemleri evet ise sicil filtrelerinden geçen sicillere kullanıcının kendisi de dahil edilir. Kendi işlemleri hayır ise diğer filtrelere herhangi bir etkisi olmaz.
Eğer o işlemle ilgili bir satır girilmemişse o yetki grubunun o işlemi yapma yetkisi yoktur.


IKWEB Sicil Genel Bilgileri Sayfalarının Yetkilendirilmesi
IKWEB / Kişisel Bilgilerim / Genel Bilgilerim ve IKWEB / Sicil Bilgileri / Genel Bilgiler ekranında yer alan sayfalar, filtredeki yetki tanımlamalarına göre açılır.
Yetki Grubuna ait filtrelerin tanımlandığı ekranda, Sicil Kartı Sekmeleri filtresi ile IKWEB Sicil Genel Bilgileri üzerinde yer alan sayfalar yetkilendirilir. Filtrenin tüm seçenekleri öndeğer olarak işaretli gelir. Sicil Genel Bilgileri üzerinde gözükmesi istenmeyen sayfa için filtredeki işaret kaldırılır.


Raporlar
Raporlar bölümünde, tanımı yapılan yetki grubuna bağlı olacak kullanıcıların hangi raporları ne şekilde alacağı belirlenir.
Rapor Adı alanında, IKWEB Uygulamasında yer alan raporlar listelenir. Kullanıcının hangi raporları ne şekilde kullanması isteniyorsa Kullanım, Kullanıcı Rapor Tasarımı ve Kayıtlı Filtreler alanlarındaki kutular işaretlenir.


Veri Okuma Servisleri
Bu bölümde, bu yetki grubundaki kişilerin hangi Navigator fonksiyonunu / fonksiyonlarını kullanacağı belirlenir. Veri Okuma Servisi alanında, İnsan Kaynakları Programında yer alan Navigator Fonksiyonları listelenir. Tanımlanan yetki grubuna bağlı olacak kullanıcıların hangi fonksiyonu / fonksiyonları kullanması isteniyorsa Kullanım bölümünde yer alan kutular buna göre işaretlenir.


Rapor Yetki Kodları
İK WEB kullanıcısının raporlarda hangi filtreleri kullanacağını Rapor Yetki Kodları sayfasında belirlenir.
Kayıt türü alanında, yetki koduna bağlı olarak raporlarda yer alması istenen seçenekler listelenir.
Örneğin;
Kayıt Türü alanında Sicil No seçilmiş ve karşısına yani yetki kodu alanında “A*” yazılmış ise bu kullanıcının sicil numarası A ile başlayan personellerin içinde bulunduğu raporları almaya yetkisinin olduğu tanımlamış olur.


Sendika Tanımları
Personelin üye olduğu sendika bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Personelin tanımlı sendikalardan hangisine üye olduğu sicil kartında sağ fare düğmesinde yer alan Kişisel Bilgiler menüsündeki Sendika Üyelik Bilgileri seçeneği ile belirlenir.
Sendika bilgilerini girmek için Sendika Tanımları listesinde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Sendika Kodu: Sendika tanım kodudur.
Adı: Sendikanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Kod ve ad bilgi girilmesi zorunlu alanlardır.
Adres: Sendika adres bilgisidir.
Banka bölümünde sendika kesintilerinin yatırılacağı bankaya ait bilgiler kaydedilir.
Banka Adı: Sendika kesintilerinin yatırılacağı bankanın adıdır. Kayıtlı bankalar listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Şube Kodu ve adı : Banka adı alanında belirtilen bankanın şube kodu ve adıdır. Her iki alandan da bankaya ait kayıtlı şubeler listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Hesap Numarası: Banka hesap numarasıdır.
İlişkili Ek Kesinti: Sendika aidatı kesintilerinin ilişkili olduğu ek kesintinin belirtildiği alandır. Çalışma parametreleri ile tanımlanmış ek kesintilerden işlem türü sendika aidatı olarak belirtilmiş olanlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Bir sendika ile ilişkilendirilen ek kesinti tanımı başka bir sendika tanımında kullanılamaz.
Aidat Tutarı: Sendika aidat tutarının kaydedildiği alandır. ... simgesi tıklanarak açılan formül penceresinde aidat tutarı doğrudan girilebileceği gibi formül olarak da kaydedilebilir.
Tanım penceresinin altında yer alan Notlar bölümünde sendika ile ilgili detay bilgiler girilir. Kaydet düğmesi tıklanarak tanım kaydedilir.
Personelin üye olduğu sendikalar ise sicil kartında Sendika Üyelik Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.


Masraf Merkezi Tanımları
Masraf merkezi tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.Masraf Merkezi Bilgileri
Masraf merkezi tanımlamak için masraf merkezleri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Kod: Masraf merkezi kodudur.
Açıklama : Masraf merkezi adı ya da açıklayıcı bilgisidir.


Masraf Merkezi Dağıtım Şablonları
Masraf merkezi dağıtım şablonları ile personelin tabi olduğu masraf merkezlerinin tarihsel olarak izlenmesi ve oluşan maliyetlerin (puantaj vs) masraf merkezlerine dağıtılması sağlanır. Bu şablonlar sicil tarihçesiyle ilişkilendirilir. Böylece puantaj kartındaki tarihte geçerli olan dağıtım şablonuna göre maliyetler ve ödemeler masraf merkezlerine 
dağıtılabilir. Bu bilginin  tarihçede tutulması yardımıyla da personelin tabi olduğu masraf merkezi bilgileri tarihsel olarak izlenebilmektedir.
Masraf Merkezi Dağıtım Şablonları, Ayarlar program bölümünde Genel Tanımlar seçeneği altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.


Masraf Merkezi Dağıtım Şablonu Bilgileri
Dağıtım şablonları ile personelin tabi olduğu masraf merkezlerinin tarihsel olarak izlenmesi ve oluşan maliyetlerin(puantaj vs) masraf merkezlerine dağıtılması sağlanır. Yeni dağıtım şablonu tanımlamak için Masraf merkezleri dağıtım şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır.
Maliyetlerin masraf merkezine dağıtılması kart bazında ve parametre bazında olmak üzere iki şekilde yapılır. Bu bilgilerin girişi için, şablon dağıtım penceresinde yer alan ilgili sayfalarda kullanılır.  Dağıtım şablonu tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir.
Kodu: Masraf merkezi dağıtım şablonu kayıt kodudur.
Açıklama: Şablon adı ya da açıklayıcı bilgisidir.


Kart Bazında dağıtım bilgileri
Masrafların kart bazında masraf merkezlerine dağıtım bilgileri Kart Bazında seçeneği tıklanarak açılan pencereden kaydedilir.
Masraf Merkezi Kodu: Masrafın ilgili olduğu masraf merkezi kodudur. Kayıtlı masraf merkezi kartları listelenerek ilgili tanım seçilir. Seçilen masraf merkezinin açıklaması, masraf merkezi açıklaması alanına otomatik olarak aktarılır.
Proje Kodu ve Adı: Masrafın ilgili olduğu proje kodu ve adıdır. Kayıtlı proje tanımları listelenir.
Dağıtım Oranı: Dağıtım oranının belirtildiği alandır. Yüz üzerinden verilir.
Gerek kart gerekse parametre bazında masrafların ilgili olduğu masraf merkezleri ve dağıtım yüzdeleri ayrı birer satır olarak kaydedilir.


Parametre bazında dağıtım bilgileri
Şablonlarda yer alan dağıtım detayları çalışma parametreleri ile de ilişkilendirilerek puantaj kartı üzerinde gerçekleşmiş her bir puantaj satırına ayrı dağıtım oranları uygulanabilir. Masrafların parametre bazında masraf merkezlerine dağıtım bilgileri Parametre Bazında seçeneği tıklanarak açılan pencereden kaydedilir.
Parametre Tipi: Masrafın ilgili olduğu parametre tipinin belirlendiği alandır. Çalışma parametre tipleri listelenir ve ilgili tip seçilir.
Parametre Adı: Masrafın ilgili olduğu parametrenin belirlendiği alandır. Belirtilen tipteki çalışma parametreleri  listelenir ve ilgili parametre seçilir.
Masraf Merkezi Kodu: Masrafın ilgili olduğu masraf merkezi kodudur. Kayıtlı masraf merkezi kartları listelenerek ilgili tanım seçilir. Seçilen masraf merkezinin açıklaması, masraf merkezi açıklaması alanına otomatik olarak aktarılır.
Proje Kodu ve Adı: Masrafın ilgili olduğu proje kodu ve adıdır. Kayıtlı proje tanımları listelenir.
Dağıtım Oranı: Dağıtım oranının belirtildiği alandır. Yüz üzerinden verilir.


Ödül / Ceza Tanımları
Ödül/Ceza tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alır. Personele verilecek ödül / ceza bilgileri Ödül/Ceza Tanımları listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

 
Kodu: Ödül/ceza tanım kodudur.
Açıklaması: Ödül/ceza tanım açıklamasıdır.
Ödül/Ceza Tipi: Uygulanacak  ödül ya da cezanın tipinin belirlendiği alandır. 
 • Zam
 • Para Ödülü/Cezası
 • Eğitim/Seminer
 • İzin
 • Tatil seçeneklerini içerir.
Ödül ceza tipleri Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsünde yer alan Ödül/Ceza tipleri seçeneği ile kaydedilir.
 
Mesai Tanım Tipi: Ödül ceza tipi para seçildiğinde bu alana bilgi girilebilir. Puantaja aktarılacak bir ödül/ ceza tutarı olduğunda hangi çalışma parametresine aktarım yapılacağını gösterir. Ödül/ceza tutarının ilgili olduğu çalışma parametresi tipi seçilir. 
 • Sosyal Yardımlar
 • Ek Ödemeler
 • Ek Kesintiler seçeneklerini içerir.
Ödül/cezanın ilişkilendirileceği tanım seçilir.
Çalışma Parametresi: Para tipindeki ödül/ceza tanımının ilişkilendirileceği çalışma parametresinin belirlendiği alandır. Kayıtlı çalışma parametreleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Geçerlilik Tarihi: Bu ödülün hangi tarihten itibaren veya hangi tarihten sonraki ilk puantajda uygulanacağını gösterir. Çalışma parametresinde belirtilen geçerlilik tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Geçerlilik tarihi  çalışma parametresinden aktarılan başlangıç tarihinden daha öncesine ait  bir tarih olmaz, daha  ileri bir tarih olabilir.


Evrak Tanımları
Personelin işe giriş ve çıkış işlemleri yanısıra diğer işlemlerde kullanılacak evrakların kaydedilmesi için kullanılır. Ayarlar Program bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alır. Evrak bilgileri, Evrak Tanımları listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:


Personelin işe giriş ve çıkış işlemleri yanı sıra diğer işlemlerde kullanılacak evraklara ait bilgiler, Evrak Bilgileri Listesi'nde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Tanımlı evraklardan personel için geçerli olacak sicil kartında belirlenir. Bu bilgiler şunlardır: 
Kod: Evrak kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. 
Açıklaması: Evrakın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 
Tipi: Evrak tipinin belirlendiği alandır. Kayıtlı evrak tipleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Evrak tipleri, Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alan Evrak Tipleri seçeneği ile kaydedilir. 
Geçerlilik Süresi: Evrakın geçerlilik süresini belirtir. Süre alanı
 • Gün
 • Hafta
 • Ay
 • Yıl seçeneklerini içerir.
İlgili periyot seçilir. 
Evrak için geçerli olacak detay açıklama ya da gerekli notların kaydedildiği bölümdür.


Proje Tanımları
Proje tanımları ile yapılan işlemlerin proje bazında Ticari Sistem uygulamasına entegrasyonu sağlanır. Proje Tanımları, Ayarlar program bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
Entegrasyon işlemlerinde kullanılacak proje tanımına ait bilgiler, Proje Tanımları Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:
Kod: Proje tanımı kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklaması: Proje tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Notlar: Tanım ile ilgili detay bilgi kaydetmek için kullanılır.
Proje tanımlarına sicil kartı, puantaj kartı masraf merkezi dağıtım anahtarı ve şablonundan ulaşılarak tanımın ilgili olduğu proje seçilebilir.


Özel Kod Tanımları
Özel kodlar, kartları ve hareketleri gruplamakta kullanılır. Özel kodlar program bölümlerinde yer alan kart ve hareketler için ayrı, ayrı tanımlanır. Tanımlanan bu özel kodlara kart ve hareketler üzerinden ulaşılır ve seçilerek ilgili alana aktarılır. Birden fazla özel kullanılan durumlarda özel kodları gruplamak da mümkündür. Özel kodlara renk uygulanır, kartlar ve hareketler bu renklere göre ayrıştırılarak izlenir.
Özel kodlar, Ayarlar bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alan Özel kod tanımları seçeneği ile tanımlanır. Program bölümlerinde yapılacak özel kod tanımları, ilgili bölüm seçildiğinde ekrana gelen pencerede listelenir. Özel kodlar;
 • Sicil Yönetimi
 • Eleman Seçme ve Yerleştirme
 • Bordro
 • Borç/Avans Yönetimi
 • Zaman Planlama
 • Eğitim Yönetimi modülleri için yapılır.
Özel kod tanım penceresinden, kart ya da hareketler için geçerli olacak özel kodlar kaydedilir. İstenen sayıda özel kod tanımı yapılabilir. Yapılan her tanım özel kod tanımları penceresinde satırlarda yer alır.
Tanım penceresinde girilen bilgiler şunlardır:
Özel kod: Kartları ya da hareketleri gruplamakta kullanılacak özel koddur. Özel kod 24 karakter uzunluğundadır ve kodlamada sayı ve harf birlikte kullanılabilir.
Tanımı: Özel kod adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Renk: Özel koda renk verilerek kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Özel kod tanım penceresinde F9 - (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Renk seçimi seçeneği ile bu özel için geçerli olacak renk belirlenir.
Özel Kodlara Kart ve Hareketlerden Ulaşım
Kart ve hareketlerde özel kod alanlarından tanımlı özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yapılan işleme göre, özel kod alanında “...” tıklandığında (ya da F10 tuşuna basıldığında) o işlemle ilgili özel kodlar listelenir.
Ayarlar bölümünde özel kod tanımlanmamışsa ekrana gelen mesajla kullanıcı uyarılır ve özel kod tanımının yapılması için onay istenir. Özel kod tanımlı ise seçilerek kart ya da harekete aktarılır. Eğer o kart / hareket için farklı bir özel kod tanımı yapılacaksa özel kodlar listesinde Tanımla seçeneği ile yeni tanım yapılır.
Yeni özel kod ve açıklaması kaydedilir ve Seç düğmesi tıklanarak kart ya da harekete aktarılır.
Özel Kodların Raporlarda Kullanımı
Kart ya da hareketlerde girilen özel koda göre bilgiler filtrelenerek raporlanır. Özel kodların kullanıldığı bölümlere ait raporlarda, özel koda göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenecek özel kod bilgisine sahip bilgilerle raporlar alınır. Özel kod filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşullar belirlenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...