LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 12:11:00 by logo bayisi in    No comments


Bordro zarfı Bordro program bölümünde Formlar menüsü altında yer alan Bordro Zarfı seçeneği ile bastırılır. Filtreler seçeneği ile bordro basımının hangi personeli kapsayacağı ve ne tür bordro basılacağı belirlenir.
İşsizlik sigortası ile ilgili bilgileri raporlayabilmek için SGK prim numarasının mutlaka girilmesi gerekmektedir. Sicil kartları üzerinde tabi olduğu SGK Primleri listesine bakıldığında ;  
( 1 ) Analık Sigortası
( 2 ) Hastalık Sigortası
( 99 ) İş Kazası Sigortası olarak görülmektedir.   
Bordro zarfında, kullanıcı tanımlı rapor tanımı yapılırken alan listesi üzerinden SKK primi tanımlaması yapılırken hangi SGK primi olduğuna dair numarası girilmelidir. Rapor tanımlaması yapılırken girilmesi gereken numaralar SGK primine göre şöyledir; 
( 2 ) Analık Sigortası
( 3 ) Hastalık Sigortası
( 4 ) Hastalık Sigortası ( çırak )
( 5 ) Mal. / Yaş. / Ölüm Sigortası
( 6 ) SGDP
( 7 ) İşsizlik Sigortası
( 0 ) İş Kazası Sigortası
 
 
Kurum, İşyeri, Bölüm Bilgileri
 
Kurum numarası: Bordro basımının hangi firma için yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Tanımlı tüm firmalardaki personel için topluca  bordro, ücret pusulası ya da puantaj kartı bastırılabileceği gibi, yalnızca belli bir firmada çalışan personele ait basım işleminin yapılmasını sağlamak mümkündür. Programda öndeğer olarak tüm tanımlı firmalar işaretlidir Yalnızca seçilecek firmada çalışan personel ait bordro, ücret pusulası ya da puantaj kartı astırılacaksa diğer firmaların yanındaki işaret ara tuşu ile kaldırılır.
 
İşyeri: Bordro basımının hangi işyerleri için yapılacağının belirlendiği filtre seçeneğidir.  Programda öndeğer olarak tanımlı tüm iş yerleri işaretlidir. Basım işleminin geçerli olmayacağı iş yerlerinin yanındaki işaret ara tuşu ile kaldırılır.
 
Bölüm: Bordro basımının hangi bölümler için yapılacağının belirlendiği filtre seçeneğidir.  Basımda dikkate alınacak bölüm işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm bölümler işaretlidir. Form basımı yapılmayacak bölümlerin yanındaki işaret ara tuşu ile kaldırılır.
 
Rapor Bilgileri
 
İşlem Tarihi: Bordro basımının hangi tarih için yapılacağını gösterir.
 
Rapor Tarihi: Bordro basım tarihidir.
 
Sıralama: Bordro basımında sıralamanın ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Listeleme filtresi; 
  • Sicil Numarasına Göre
  • Soyadına Göre
  • Adına Göre
  • Ünvanına Göre
  • Bordro Koduna Göre
Seçeneklerini içerir. 
Gruplama: 
Para Kupürleri: Ücret ödemelerinin zarf ile yapılması durumunda, ödemede kullanılan para birimlerinin miktar ve tutarları ile bordroya yazdırılması için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. 
Raporlama Dövizi: Raporlama dövizinin seçildiği filtredir. 
Parametrelerin Gösterimi: Firma çalışma parametrelerinin bordroda ne şekilde yer alacağı bu satırda belirlenir. Gösterim filtre satırı;
  • Hepsi
  • İşlem görenler
seçeneklerini içerir. İşlem görenler işaretlendiğinde bordroda yalnızca o dönem için işlem gören parametreler yer alır.
 
Tahakkuk şekli: Dönemsel ve aylık olmak üzere iki seçeneklidir. Bordro programında bordro işlemleri dönemsel olarak yapılmakla birlikte yasal olarak verilmesi gerekli resmi bildirgeler aylık olarak verilmektedir. Bu nedenle basılacak bordonun şekli belirtilmelidir. 
Dönem Gösterimi: Bordro zarfı, iki tarih arası alındığında her dönem için ayrı bordro zarfının basılmasını sağlayan filtre satırıdır. Ayrı ve Birleşik olmak üzere iki seçeneklidir. Tahakkuk şekli filtresiyle birlikte kullanılır.
 
Form Seçimi: Bordro basımında kullanılacak formun seçildiği filtre satırıdır.
 
Rapor Çarpanı: Rapor için çarpan katsayının girildiği filtre satırıdır.
 
Elektronik Posta Gönderimi: Bordro programı ile bordro ilgili kişiye elektronik posta ile de iletilir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. 
Sicil Bilgileri
 
Sicil numarası: Bordrosu basılacak personeli belirlemek için kullanılır Grup ya da aralık tanımı yapılarak basımın geçerli olacağı personel seçilir. Aralık tanımında başlangıç ve bitiş sicil numarası verilerek bu aralıkta kalan personeller için bordro, ücret pusulası ya da puantaj kartı basılır.
 
Adı, soyadı, akademik ünvanı ve bordro kodu: Bu  filtre satırlarında, grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır ve belirlenen koşula uygun personel için bordro zarfı bastırılır.
 
Tabi Olunan Yasa: Hangi yasaya tabi olan personel için bordro basılacağı bu filtre satırında belirlenir.
 
Ücret Döviz Türü: Bordrosu bastırılacak personeli ücret döviz türüne göre seçmek için kullanılır.
 
Sosyal Güvenlik Statüsü: Bordrosu bastırılacak personeli sosyal güvenlik statüsüne göre filtrelemek için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...