LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Masraf merkezlerine dağıtım puantaj kartları için de yapılabilir. Böylece çalışanın her puantaj dönemindeki rakamlarının birden fazla masraf merkezine dağıtımı sağlanır. Dağıtım sadece oran olarak değil saat, gün, tutar olarak da yapılabilir.
Puantajın masraf merkezlerine dağıtım bilgileri puantaj kartı üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Masraf Merkezi Dağıtım Anahtarı seçeneği ile kaydedilir.

Masraf merkezlerine dağıtım iki şekilde yapılır.
 • Kart Bazında
 • Parametre Bazında

Kart bazında dağıtım
Puantaj toplamlarının kart bazında masraf merkezlerine dağıtım işleminde kaydedilen bilgiler şunlardır: 
Parametre Tipi: Kart bazında dağıtımın ne şekilde yapılacağı bu alanda belirtilir. Tip alanı;
 • Boş
 • SGK Günü
 • Vergi Ödeme Günü
 • Toplam Mesai Kazançları
 • Toplam Ek Mesai Kazançları
 • Toplam Sosyal Yardımlar
 • Toplam Ek Ödemeler
 • Toplam Kesintiler
 • Yasal Kesintiler Toplamı
 • İstihkaklar Toplamı seçeneklerini içerir.

Boş: Mevcut durumda olduğu gibi kart bazında dağıtımın parametreden bağımsız olarak oran bazında yapılmak istendiğinde durumda kullanılacak olan seçenektir. 
SGK Günü: Kart bazında SGK ile ilgili tüm rakamlar bu parametre seçilerek girilmiş olan gün sayısına ya da orana göre hesaplatılıp dağıtılır. 
Vergi Ödeme Günü: Kart bazında gelir vergisi ve damga vergisi ile ilgili tüm rakamlar bu parametre seçilerek girilmiş olan gün sayısına ya da orana göre hesaplatılıp dağıtılır. 
Masraf Merkezi Kodu: Dağıtımın yapılacağı masraf merkezini belirtir. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. 
Açıklama: Masraf merkezinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. 
Proje Kodu: Dağıtımın yapılacağı projeyi belirtir. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. 
Proje Adı: Dağıtımın yapılacağı projenin adıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. 
Miktar Tipi: Dağıtımın yapılacağı miktar tipini belirtir. Miktar tipi alanı;
 • Birim
 • Tutar
 • Oran seçeneklerini içerir.
İlgili tip seçilir. 
Miktar: Dağıtım miktarını belirtir. 
Parametre Bazında Dağıtım
Puantaj rakamlarının masraf merkezlerine dağıtımı parametreler dikkate alınarak da yapılabilir. Bunun için Masraf Merkezi Dağıtım Anahtarı penceresinde Parametre Bazında seçeneği kullanılır.

 
Parametre Tipi: Dağıtımda dikkate alınacak parametre tipini belirtir. Bu alan;
 • Mesailer
 • Ek Mesailer
 • Sosyal Yardımlar
 • Ek Ödemeler
 • Ek Kesintiler
seçeneklerini içerir. İlgili parametre seçilir.

Parametre adı: Dağıtımda dikkate alınacak parametrenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Parametre tipi alanında yapılan seçime göre sicilin tabi olduğu parametreler listelenir. 
Masraf Merkezi Kodu: Dağıtımın yapılacağı masraf merkezini belirtir. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. 
Açıklama: Masraf merkezinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. 
Proje Kodu: Dağıtımın yapılacağı projeyi belirtir. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. 
Proje Adı: Dağıtımın yapılacağı projenin adıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. 
Miktar Tipi: Dağıtımın yapılacağı miktar tipini belirtir. Miktar tipi alanı;
 • Birim
 • Tutar
 • Oran
seçeneklerini içerir. Ödeme tipi ay olan sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesinti için Miktar tipi Tutar olarak gelir. 
Miktar: Dağıtım miktarını belirtir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...