LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Puantaj kartında belirtilen mesai, ek mesai, sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti bilgileri kullanılarak yapılan bordro hesap bilgileri Hesaplar seçeneği ile izlenir. Hesaplar penceresinde uygulanan öndeğere göre ya da doğrudan ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilen bilgiler ile aktif hesap şablonu dikkate alınarak hesaplanan toplamlar yer alır. Bu pencereden yalnızca inceleme yapılır bilgi değişikliği yapılamaz. 
Hesaplar penceresinin giriş bölümünde SGK primine esas gün sayısı, vergi indirimi gün sayısı ve toplam çalışma gün sayısı yer alır. 
Ücrete temel teşkil eden mesai kazançları ay, gün, saat ve bu sürelerdeki kazanç toplamları ile listelenir. 
Hesaplar penceresinde yer alan satırlarda, mesailerden kazanılan ek kazançlar, ek ödemeler ve sosyal yardım toplamları, Tasarruf fonu işçi ve iş veren kesinti tutarları ile SGK primi dışı ek ödeme ve kesintiler, SGK tavan ve taban matrahları ile personelin çalışma statüsüne göre tabi olduğu primler, bunların işçi ve iş veren tarafından ödenen tutarları, Hazinece karşılanacak olan İşveren Primi, İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşveren Primi, gelir vergisi matrahı ve devreden kümülatif vergi matrahı, damga vergisi dışı ek ödeme ve kesinti tutarları ile damga vergisi matrahı ile yasal kesinti ve diğer kesintiler sonucunda bulunan ödemeler toplamı listelenir. 
Döviz üzerinden ne kadar sosyal yardım, ek ödeme vs. yapıldığını ve ödenecek toplam tutarların döviz karşılığını puantaj kartı üzerinden izlemek mümkündür. Bunun için Döviz türü ve kur tarihi bölümlerinde istenen döviz türü ve tarih seçilir. 
Detaylar penceresinde ise puantaj satırlarının ayrı ayrı brüt net tutarları ile bunların seçilmiş döviz türüne göre karşılıkları yer alır. 

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...