LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Öndeğer tanımlarında SGK Primine esas gün, vergi ödeme günü, toplam çalışma günü alanları ile tutar, katsayı, gün alanlarında formüllendirme yapılır ve hesaplanması istenen değerler belirlenir. Puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler için firma çalışma parametrelerinde ya da personel sicil kartında belirtilen öndeğerlerden farklı olarak ödeme ve kesinti formülleri tanımlanır ya da doğrudan ödenecek tutar kaydedilir.
Formül tanımlarında firma çalışma bilgilerinde belirtilen parametreler kullanılabildiği gibi sicil kartında kaydedilen alan bilgileri de kullanılabilir. Kategoriler başlığı altında toplanan parametreler ile personele yapılacak tüm ödeme ve kesintiler formüllerde kullanılır.
Parametre tanım satırlarında tutar, katsayı, gün alanlarından ulaşılan formül penceresinde tüm seçenekler matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılarak formüllendirme yapılır.
Formüllendirme penceresi 2 ana bölümden oluşmaktadır.
Formül bölümünde öndeğer tanımlarında kullanılacak formül bilgisi kaydedilir. Formüllendirme yapılırken kullanılacak olan parametre ve fonksiyonlar ise pencerenin alt bölümündeki alanlardan seçilir.
Parametre ve fonksiyonların yer aldığı bölüm üç ayrı kolonda görüntülenir.
 • Kategoriler
 • Parametreler
 • Fonksiyonlar

Kategoriler : Bu alanda formül tanımında kullanılacak olan parametreler kullanım şekilleri ve içerdikleri bilgilere göre sınıflandırılmış ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Kategorilerden biri seçildiğinde bu grubun altında yer alan parametreler, Parametreler alanında görüntülenir. 
Parametreler : Seçilen gruptaki parametrelerin görüntülendiği alandır. Formülde kullanılacak parametre seçilerek formül alanına aktarılır. 
Fonksiyonlar : Formüllendirme işleminde kullanılacak fonksiyonların görüntülendiği alandır. Formülde kullanılacak fonksiyon seçilerek formül alanına aktarılır.
Seçilen parametre ve fonksiyonlar aritmetik işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve öndeğer kaydedilir. Yapılan formül tanımı, öndeğer tanım penceresinde ilgili alanda görüntülenir.

Parametre ve fonksiyon kullanımı
Puantaj hesaplarında kullanılacak formül tanımlarında;
 • Firma çalışma bilgilerinde kaydedilen alanlar
 • Genel çalışma bilgilerinde kaydedilen alanlar
 • Sicil kartları ve puantaj kartlarından kaydedilen bilgiler
 • Sicil kartlarında kaydedilen bilgiler doğrultusunda yapılan hesaplamalar
 • Sabit bilgiler kullanılır.
Tüm bu parametreler kullanım şekillerine ve içerdikleri bilgilere göre belirli kategoriler altında toplanmıştır. 
Kategori alanı 6 seçeneklidir.
 • Hepsi
 • Genel Değişkenler
 • Alan
 • Grup
 • İşlem türü
 • Sabit
Yapılan seçime göre ilgili grupta yer alan parametreler, parametre alanında listelenir. 
Hepsi : Bu seçenekle formüllendirme işleminde kullanılacak olan tüm parametreler listelenir. 
Grup : Personelin puantaj bilgilerini oluşturan ve firma çalışma parametrelerinde belirlenen mesai, ek mesai, ek ödeme, sosyal yardım ve ek kesinti bilgileri bu başlık altında toplanmıştır. Her parametre seçeneği G harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Grup seçeneği altında toplanan parametreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Grup Parametreleri

G1
Mesai
G2
Ek Mesai
G3
Sosyal Yardım
G4
Ek Ödeme
G5
Ek Kesinti

Formülde kullanılacak firma çalışma parametresi seçilir. Seçilen bu grup parametresi formülde alan, işlem türü ve sabit grupları altındaki parametreler ve fonksiyonlarla kullanılır. 
Alan : Bu başlık altında toplanan parametreler firma çalışma parametrelerindeki alan bilgileri ile puantaj alan bilgilerini içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği F harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Alan parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Alan ParametreleriF1
Ödeme Tipi
F10
Katsayı

F2
Nakit Ödeme
F11
Döviz Türü

F3
Hesaplama şekli
F12
Özel Sigorta

F4
Gün
F13
Vergi Türü

F5
Saat
F14
Nete Dahil

F6
Birim Tutar
F15
TTF Dahil

F7
Net Tutar
F16
SGK Primine Tabi Oran

F8
Brüt Tutar
F17
Gelir Vergisine Tabi Oran

F9
işveren Hissesi
F18
Damga Vergisine Tabi Oran


İşlem Türü : Bu grup altında toplanan parametre seçenekleri, genel çalışma parametre tanımlarında kaydedilen işlem türü seçenekleridir. Her parametre seçeneği T harfi ile başlayan isimleri ile listede yer alır. işlem türü parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Türü ParametreleriT0
Hepsi
T8
Vergi iadesi

T1
Normal
T9
Nema Ödemesi

T2
Ücretli izin
T10
Kıdem Tazminatı

T3
Ücretsiz izin
T11
ihbar Tazminatı

T4
Diğer
T12
Borç

T5
çocuk Yardımı
T13
Yasal Kesinti

T6
Masraf
T14
ihbar Tazminatı Kesintisi

T7
Harcırah
Genel Değişkenler : Bu grup altında toplanan parametre seçenekleri firma çalışma parametreleri ve sicil kartlarındaki bilgileri içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği P harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Alan parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Genel DeğişkenlerP1
Aylık Brüt Ücret
P17
Kümülatif Vergi Matrahı

P2
Aylık Net Ücret
P18
Toplam çalışılan Gün (Dönem)

P3
Saat Brüt Ücreti
P19
Toplam çalışılan Saat (Dönem)

P4
Net istihkak
P20
Ek Ödemeler Toplamı

P5
Günlük Net Ücreti
P21
Ek Kesintiler Toplamı (işçi)

P6
Saat Net Ücreti
P22
Sosyal Yardımlar Toplamı

P7
şirketteki çalışma Süresi (Yıl)
P23
Ek Mesailer Toplamı

P8
Yaşı
P24
Normal

P9
SGK Prim Ödeme Gün Sayısı
P25
Hafta Tatili

P10
Vergi Ödeme Gün Sayısı
P26
Fazla Mesai (1)

P11
Ters Bakiye
P27
Fazla Mesai (2)

P12
işe Giriş Tarihi
P28
Fazla Mesai (3)

P13
Derecesi
P29
Yemek Yardımı

P14
Sigorta Başlangıç Tarihi
P30
Ulaşım Yardımı

P15
Medeni Hali
P31
ikramiye

P16
Doğum Tarihi
Sabit : Bu grup altında toplanan seçenekler karşılaştırma değerlerini içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği C harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Sabit parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Fonksiyonlar
Formüllendirme yapılırken parametrelerle birlikte fonksiyonlarda kullanılır. Kullanılacak fonksiyon seçilerek formül alanına aktarılır. Formül tanımında kullanılan bazı fonksiyonlar şunlardır :
PE(parametre,alan)
Bu fonksiyon parametrelerden P1000'den sonrası için kullanılır. Firma çalışma parametrelerine eklenilen her yeni parametre, puantaj öndeğerlerindeki parametreler listesine eklenir ve bunlar P1000 ve yukarısı olarak numaralanır. 
Örnek :
P1001: Normal
F7: Net tutar
PE (P1001,F7) formülü ile normal mesailere ödenen net tutarlar toplamı çağırılmış olur.
PESum (grup,tip,alan) 
Örnek :
G3 : Sosyal Yardım
T5 : çocuk Yardımı
F8 : Brüt Tutar
PESum (G3, T5, F8) formülü ile sosyal yardımlardan, tipi çocuk olanlara ödenen brüt tutar toplamı formülize edilmiş olur.
PESumF(grup,koşul,alan)
Sabitler PESumF ve IF fonksiyonlarda kullanılır. Her iki fonksiyonda da yer alan koşullar sabitler yardımıyla verilebilir. 
Örnek 1 :
G2 : Ek Mesai
F15 : TTF Dahil
C6 : Evet
F8 : Brüt Tutar
PESumF ( G2, F15 = C6, F8 ) formülü ile ek mesailerden, TTF'ye dahil olanların brüt tutarı gösterilmiş olur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...