LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Puantaj öndeğer tanımında geçerli olacak parametreler tanım ekranında puantaj hesaplarında kullanılacak mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler ve sosyal yardımlar için ayrı ayrı belirlenir. Tanım işleminde ilgili seçenekler kullanılır.
Parametre tanımı bölümünde puantaj hesaplarında kullanılan mesai bilgileri, ek mesai bilgileri, sosyal yardımlar, ek ödeme ve ek kesintiler için firma çalışma parametrelerinde belirlenen değerler otomatik olarak parametre tanımı kolonuna aktarılır. Tanımda kullanılacak parametreler seçilir.
Parametrelerin seçilmesi yanında, satırdaki parametre için ilgili parametre seçenekleri, aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla birlikte kullanılarak formüllendirilir. Hesaplama şekli ve bağlantı şekli seçilerek puantaj kartları üretiminde geçerli olacak öndeğer belirlenir.
Öndeğer tanım ve formüllendirme bölümü bir tablo şeklindedir. Tanımlanacak öndeğer ait bilgiler hesaplama şekli, ödeme tipi ve tutar kolon başlıkları altında formüllendirilir ve kaydedilir.
Öndeğer parametreleri beş seçeneklidir.
  • Mesailer
  • Sosyal Yardımlar
  • Ek Ödemeler
  • Ek Kesintiler
  • Ek Alanlar
Hangi parametre için tanım yapılacaksa ilgili seçenek tıklanır.
Öndeğer kolon bilgileri şunlardır :

Geçerli olacak parametre tanımının seçilmesi
Puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametrelerin belirlenmesinde + ve - karakterleri kullanılır. Hesaplarda geçerli olması istenen parametreler +, hesaplarda kullanılmayacak parametreler ise - karakteri ile belirlenir. Böylece firma çalışma parametrelerinde tanımlanan mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesintilerden aktif şablona göre yapılacak hesaplarda dikkate alınmayacak olanlar hesap dışı bırakılmış olacaktır.
Puantaj kartları üretiminde, öndeğer kodu verildiğinde, tanımda geçerli olan parametreler dikkate alınarak aktif hesap şablonu üzerinden hesaplamalar yapılacak ve puantaj kartlarına işlenecektir.

Hesaplama şeklinin seçilmesi
Öndeğer tanımında mesai bilgileri için hesaplama şekli Net/Brüt alanında belirlenir. Hesaplama şekilleri listelenir ve seçim yapılır. Hesaplama şekli seçenekler şunlardır :
* Tanımlı olanı Bozma : Aynı dönem içinde birden fazla puantaj işlemi yapıldığında geçerlidir. Daha önce üretilmiş puantaj kartındaki tanım ödeme şekli olarak geçerli olacaktır. Aynı dönem için çalışana ait puantaj kartı yoksa bu seçenek bir anlam ifade etmez.
T Tanımı kullan : Firma çalışma bilgilerinde bu parametre için tanımlanan hesaplama şekli geçerli olacaktır.    
K Sicil maaş tipi : Sicil kartında belirtilen ücret hesaplama şekli kullanılır.
N Net : Hesaplamanın net ücret tutarına göre yapılmasını sağlar.          
B Brüt : Hesaplamanın brüt ücret tutarına göre yapılmasını sağlar.  

Ödeme Tipleri
Ücret hesabında kullanılacak ek mesai, ek ödeme, ek kesinti ve sosyal yardım başlıkları altında toplanan parametreler için ödemelerin hangi tipte yapılacağı A/G/S kolonunda kaydedilir. Firma çalışma parametrelerinde tanımlanan parametreler öndeğer penceresine aktarılır. Her bir parametre için ödeme tipi ilgili satırda kaydedilir. Ödeme tipi seçenekleri ve kullanımı şu şekildedir.
* Tanımlı olanı Bozma : Aynı dönem içinde birden fazla puantaj işlemi yapıldığında geçerlidir. Daha önce üretilmiş puantaj kartındaki ödeme tipi geçerli olacaktır. Aynı dönem için çalışana ait puantaj kartı yoksa bu seçenek bir anlam ifade etmez.
T Tanımı kullan : Firma çalışma bilgilerinde bu parametre için tanımlanan ödeme tipi geçerli olur.
K Sicil maaş türü : Sicil kartında belirtilen ödeme tipi kullanılır.
A Ay : Parametrenin aylık olarak hesaplatılması için kullanılır.
G Günlük : Parametrenin günlük hesaplatılması için kullanılır.
S Saat : Parametrenin saat olarak hesaplatılması için kullanılır.

Ödemeler
Ücret hesabında kullanılacak ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardım başlıkları altında toplanan parametreler için ödemelerin yapılış biçimi Nakdi/Ayni kolonunda belirlenir. Hesaplanan ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardım tutarları nakit olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. (Bu kolon yalnızca ek mesai, ek ödeme, sosyal yardım öndeğer tanım satırlarında yer alır.)
Tutar : Hesaplama değerinin girildiği, formüllendirildiği alandır.
Geçerli olacak katsayı : Tanımlanan öndeğer için hesaplamalarda dikkate alınacak katsayı, katsayı alanında belirtilir. Bu alanda formül tanımlanarak hesaplamaların buna göre yapılması sağlanır.
Gün : Puantaj hesaplarında kullanılacak öndeğer tanım satırlarında formüllendirme yapılarak öndeğer belirlendiği gibi doğrudan hesaplama değeri de kaydedilebilir. Özellikle mesai bilgileri tanım satırlarında hesaplamanın kaç gün üzerinden yapılacağı doğrudan gün sayısı verilerek kaydedilir. Gün alanı hesaplamalarda geçerli olacak gün sayısının belirtildiği ya da formüllendirildiği alandır. Gün sayısı ondalıklı olarak da verilebilir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...