LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Puantaj öndeğerleri penceresi iki ana bölümden oluşur. Tanım penceresinin üst bölümünde yer alan alanlardan tanıma ilişkin genel bilgiler kaydedilir. Öndeğer bilgilerini içeren satırlarda hesaplamalarda geçerli olacak parametreler ve bunların hangi koşullarda geçerli olacağı belirlenir. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır :


Kurum : Puantaj öndeğerlerinin hangi firma için geçerli olacağı bu alanda belirlenir. 
Tanımlı firmalar listelenir ve ilgili firma seçilerek alana aktarılır. Firma numarası girildiğinde ya da 
firmalar listesinden seçilerek alana aktarıldığında, daha önce firma çalışma bilgilerinde yapılan tanımlar
 otomatik olarak parametreler kolonu altında yer alan satırlara gelecektir. Bu parametrelerden hangisinin,
 hangi koşulda geçerli olacağı ise öndeğer tanım ekranında belirlenir. 
Öndeğer Kodu : Puantaj öndeğeri tanım kodudur. Puantaj hesaplamalarının yapıldığı puantaj kartları
 üretiminde, personele ait hesaplamalarda hangi öndeğerin kullanılacağı öndeğer kodu ile belirlenir. 
Açıklama : Puantaj öndeğeri tanımının adı ya da açıklamasıdır. 
Aktif : Kartta tanımlanan puantaj öndeğerinin, puantaj hesaplamalarında kullanılıp kullanılmayacağı 
bu alanda belirlenir. Bu alan işaretlenmediğinde, tanımlı öndeğer puantaj hesaplamalarında kullanılmaz. 
SGK Primine Esas Gün : Tanımlanan puantaj öndeğeri için SGK prim ödeme gün sayısıdır. 
Vergi Ödeme Gün Sayısı : Tanımlanan puantaj öndeğeri için vergi ödeme gün sayısıdır. 
Toplam Çalışma Günü : Toplam çalışma gün sayısının belirtildiği alandır. 
Puantaj Üretilecek Kur Tarihi: Döviz özelliğinin kullanılması durumunda puantaj üretiminde esas alınacak 
kur tarihini belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir.
  • Aybaşı
  • Dönem başı
  • Ay sonu
  • Çalışma Tarihi
  • Diğer
Hesaplamalar, burada yapılan seçime göre kur tablosundan okunacak kur değeri dikkate alınarak yapılır.
Puantaj öndeğer tanımında geçerli olacak parametreler tanım ekranında puantaj hesaplarında kullanılacak 
mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler ve sosyal yardımlar, için ayrı ayrı belirlenir. Tanım işleminde ilgili 
seçenekler kullanılır.0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...