LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 11:18:00 by logo bayisi in    No comments
Ödemelerde geçerli olacak parametreleri içeren şablonları hazırlamak ve puantaj hesaplarında bu şablonları kullanmak zaman kaybını önleyecek ve hata payını en aza indirecektir.
Puantaj hesaplarında geçerli olacak kanun parametreleri Ayarlar menüsü altında yer alan Kanun Parametreleri seçeneği ile tanımlanır. Burada yapılan tanımlar personelin puantaj hesaplamalarında kullanılır.
Personele yapılacak ödemelerde, ödeme türüne göre puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler hesap şablonu tanımlanarak belirlenir.
Puantaj işlemlerinde hesaplarda geçerli olacak çalışma bilgileri (mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler, sosyal yardımlar vb.) Firma çalışma bilgileri seçeneği ile tanımlanır. Burada yapılan tanımlar personelin puantaj hesaplamalarında kullanılır. Personel mesai bilgilerini tek tek puantaj kartlarına her bir personel için ayrı ayrı işlemek yerine öndeğer tanımlanır ve bu öndeğerler ücretlilerin puantaj kartlarına otomatik olarak aktarılır.
Puantaj öndeğerleri ile, seçilen hesap şablonu esas alınır. Yapılacak hesaplamalar ve alınacak raporlar için geçerli parametreler ile bunların hangi koşulda uygulanacağı belirlenir.
İstenen sayıda öndeğer tanımlanabilir. Yapılan her tanım Puantaj öndeğerleri listesinde bir satır olarak yer alır. Puantaj öndeğerleri, Bordro program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Puantaj öndeğerleri üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.
Ekle
Yeni öndeğer tanımı yapmak için kullanılır
Değiştir
Öndeğer tanımında değişlik yapmak için kullanılır
İncele
Öndeğer bilgilerini incelemek için kullanılır.
Çıkar
Öndeğer tanımını silmek için kullanılır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...