On 00:38:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo Exceltrans Veri Aktarma işlemi nasıl yapılır? Logo excel ile veri aktarımı nasıl yapılır?

Logo Exceltrans Veri Aktarma

ExcelTrans Nedir?

ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO’daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu arayüze sahip bir aktarım aracıdır.

ExcelTrans, kullanıcının belirlediği şablona göre verileri Excel’den okuyarak, SQL veritabanı üzerinden programa aktarır. Bu işlem, program içerisinden Excel şablonunu oluşturup, dışarıda doldurduktan sonra, yeniden program içerisinden aktarma işleviyle sağlanır.

ExcelTrans LOGO kullanılması durumunda tüm ERP setleri için bulunur, demo olarak kullanılabilir. Demo kullanımlarında en fazla 2 satır olarak aktarım sağlanır. Kullanmaya başlamak için öncelikle ftp adresimizden setup dosyalarının indirilmelidir.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/VERTICAL.SOLUTIONS adresinden temin edilebilir. Kurulum sonrasında ExcelTrans klasöründen giriş sağlanır ve bulunan ExcelTrans.exe ile programa erişilir, demo olarak test gerçekleştirilebilir. Eğer lisans satın alındıysa, aynı yöntemle aktivasyon tamamlandıktan sonra sınırsız kullanım otomatik olarak aktif olmuş olacaktır.

Güncelleme için ayrıca bir programa ve/veya dosyaya gerek kalmamakla birlikte, herhangi bir güncelleme var ise ftp://download.logo.com.tr adresinden güncel setuplar temin edilebilir.


 
Kurulum

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/VERTICAL.SOLUTIONS adresinden setup dosyaları temin edilmelidir.


Setup dosyası çalıştırıldıktan sonra ExcelTrans’ın kurulacağı dizin gösterilmelidir. Gösterilen dizine otomatik olarak ExcelTrans klasörü oluşturulacak ve uygulama exeleri klasör içerisinde yer alır.

Logo Vertical Solutions tüm dikey çözümleri kapsadığı için kurulumda ExcelTrans seçimi yapılmalıdır.ExcelTrans üç başlıktan oluşur: Anakayıtlar / Hareketler / Üretim

 


ExcelTrans; aktarım gerçekleştirmek için 2 (iki) ana evreli olarak kullanılır.

 • Şablon ekleyip MS Excel(star) dosyası oluşturulması
 • Oluşturulan ve doldurulan MS Excel dosyasının Logo’ya aktarılması


MS Excel: Microsoft Office Excel DosyasıExcelTrans ile MS Excel Şablonu Hazırlama

 • ExcelTrans ile yeni bir şablon oluşturmak için, oluşturmak istenen kart tipi seçilir ve “Ekle” butonuna basılır.
 • “Ekle” butonuna bastıktan sonra ExcelTrans yeni bir şablon tanımlamaya hazır hale gelir.Şablon alanındaki bölüme şablon adı yazıldıktan sonra hemen alt bölümde oluşan ve A, B, C şeklinde devam eden kolonların altındaki kutucuklardan (A’dan başlayacak şekilde) ihtiyaç duyulan alanlar seçilir. Kolonlarda bulunan başlıklarda alt çizgi ile başlayan alanlar zorunlu alanlardır.Doldurmak istenilen alanlar kutucuklardan seçildikten sonra “kaydet” butonuna basılır ve şablon ExcelTrans içerisinde kullanılmak üzere kaydedilir. Bu adımdan sonra oluşturulan şablonun içeriği, kendisine verilen isim adı altında seçilen malzeme kartında tekrar kullanılabilecek şekilde kaydolur.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde “Malzeme Kartı” için örnek şablon oluşturulmaktadır. Malzeme kartı; “Ana Birim Kodu – Birim Seti Kodu – Kart Türü – Stok Kodu – Stok Açıklaması” kolonlarını içerecek şekilde kaydedilmeye hazırlanmıştır. Şablonu kaydetmek için ise “Kaydet” botununa tıklamak yeterlidir.

 • “Kaydet” Butonuna basıldıktan sonra, bilgilendirme kutucuğu ile kaydetme durumu görüntülenecektir.
 • Resimde yer alan bilgilendirme kutusundaki uyarı şablonumuzun başarı ile kaydedildiğini göstermektedir.

Kaydedilen şablonu MS Excel’e aktarmak için kaydedilen şablonu “Şablon” barındaki aşağıya bakan oka tıklayarak çağrılır, ardından “Aktar” butonuna tıklanır.Açılacak iletişim kutusunda MS Excel dosyasına verilmek istenen isim yazılıp, konum seçilerek şablonun dışarıya aktarılması sağlanır.
EXCELTRANS ARACILIĞI İLE HAZIRLANAN MS EXCEL ŞABLONUNUN DOLDURULMASI;

Kaydedilen MS Excel dosyası açılır ve ExcelTrans ile kaydedilen kolonların altına ilgili kolon ile ilgili istenen bilgi girişi yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise verilerin metin (text) olması ve tarih içerikli alanlarının ise tarih (Date) formatında olması gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise “Kart Türü” kolonunun içerisinde yer alan sağ üst köşedeki küçük kırmızı üçgendir. Bu üçgenin işlevi, imleç üzerine götürüldüğünde girilmesi gereken değerler ile ilgili parametrik bilgi sunmasıdır. Örneğin; girilecek malzeme kartının türü “Ticari Mal” ise, gelen ipucu ekranında bu alana “1” yazılması gerektiği belirtilir. Eğer girilecek kart türü “Yarımamul” olsaydı kart türüne yazmamız gereken rakam “11” olacaktı.
İlgili tüm kolonlar doğru olarak doldurulduktan sonra MS Excel dosyası değişiklikler kaydedilerek kapatılır. Böylece MS Excel dosyası üzerinde yapılacak işlemler ve ExcelTrans ile veri aktarım işleminin ilk ana evresi tamamlanmış olur.MS EXCEL DOSYASININ EXCELTRANS ARACILIĞI İLE LOGO’YA AKTARIMI:

ExcelTrans ile MS Excel şablonunun Logo’ya aktarılması için ExcelTrans programına giriş yapılır ve programın sağ bölümünde yer alan “Dosya” bölümündeki “üç nokta”ya tıklanır ve kaydedilen “MS Excel dosyası” seçilerek “Aç” butonuna basılır. Burada dışarıya aktarılan şablon ile içeriye aktarılan şablonlar aynı olmalıdır.Dışarıya aktarılan şablon satırları doldurulduktan sonra ExcelTrans’ta şablon içeriye aktarılarak ExcelTrans üzerinde şablonun son hali görüntülenmek için “Görüntüle” butonuna basılır.

Görüntüle denildikten sonra programın ekranında belirecek olan Şablon ve MS Excel üzerinde girilen parametreler son haliyle kontrol edilebilir.Bilgiler kontrol edildikten sonra “Görüntüle” butonunun yanında yer alan “Aktar” butonu ile hazırlanan şablon Logo’ya aktarılabilir.

Aktarım doğru bir şekilde tamamlandığında ekranda “Aktarım Başarı ile Tamamlandı” iletişim kutusu belirir. Bu iletişim kutusu hazırlanan şablonun ve verilerin Logo programının veri tabanına işlendiğini ve Logo’nun içerisindeki malzeme kartları alanına eklendiğini gösterir.
Aktarım başarı ile tamamlandı mesajı sonrasında malzeme kartının Logo’ya aktarıldığı görülür.

BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Program ile ilgili ayrıntılı destek almak, kullanım konusunda bilgi edinmek için Logo Destek Hattı ile iletişim kurabilir veya Logosphere üzerinden sorularınızı bırakabilirsiniz.
 • Malzeme Kartı ve Cari Hesap kartlarında “var olan kaydı güncelle” opsiyonu bulunmaktadır. Bu opsiyonu kullanabilmek için malzemede; “yeni malzeme kodu”, cari hesaplarda ise; “yeni cari hesap kodu” şablona eklenip, girilmelidir. Güncelleme için eski kartın kodu da şablona girilmelidir. ExcelTrans değiştirilmesi gereken kartı, kodundan tanıyacaktır.
 • Fatura aktarımı için fatura numarası ve “başlık” isimli veriler ikinci satırda da aynı olmak üzere, “Satır” ile başlayan kolonlara ilgili satır verileri girilebilir.
 • Şablon içerisinde aktarım yapılmayacak kolon bulunmaması aktarımın eksiksiz tamamlanabilmesi için önemlidir. Kullanmayacağınız kolonları program içerisinden şablona dahil etmemenizi öneririz.
 • Başında underscore ( _ ) bulunan alanlar aktarılması zorunlu alanları gösterir. Bu alanlardan herhangi birinin seçilmemesi ya da boş gönderilmesi hataya sebep olacaktır.
 • Hareket aktarımlarında ilgili verilerin halihazırda LOGO içerisinde bulunuyor olması gerekmektedir. Örneğin faturada X Mamul’ün satışı var ise, LOGO içerisinde X mamul kodlu ürün bulunmalıdır.
 • Demo kullanımda aktarım alanlarında herhangi bir kısıt bulunmamakla birlikte aktarılan satır sayısı limitlendirilmiştir.
 • LOBJECTS.dll register edilmelidir.
 • Aktarım esnasında Excel şablonu kapatılmış olmalıdır.
 • Excel şablonunda tarih alanı hariş diğer tüm kolonların tipi metin (Text) olmalıdır.
 • Excel şablonunda tarih kolonunda nokta (01.01.2016) kullanılmalıdır.
 • Dışarıya aktarılan şablon, Excel düzenlenip içeriye alınırken de aynı şablon seçilmelidir.
 • Kasa ve Çek hareketlerinin aktarımı mevcut değildir.
 • Exceltrans minimum 2003 işletim sistemi desteklemektedir.
 • Exceltrans kullanımı için lisanslı office kullanılması gerekmektedir.

On 08:58:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo Go 3 Ba Bs Excel Alma işlemi nasıl yapılır?

Logo Go 3 Ba Bs Excel Alma


Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu kapsamda yayınlanan tebliğ ile sonrasında yayınlanan tebliğler kapsamında belirli kurallar çerçevesinde mükelleflerin alım-satımlarını Form Ba – Bs beyanname başlıkları altında beyan etmeleri istenmektedir.

Logo programlarında alınan Form Ba-Bs için tüm esaslar dikkate alınarak beyanname oluşturulduğunda çerçevenin nasıl belirleneceği aşağıda ifade edilmiştir :

1- Form Ba-Bs de esas olan Vergi kimlik numarası yada T.C. Kimlik numarası ile beyanda bulunmak olduğundan cari hesap kartlarının içerisinde mutlaka ilgili alanlar doldurulmalıdır.2- Yabancılardan yapılan alım ve satışlarda vergi kimlik numarası alımlar için “1111111111” satışlar için de “2222222222” olarak tanımlanmalıdır.3- Aylık olarak verilen bu beyanname için uygulanan limit 5000 TL olup, muhasebe parametrelerinde Form B limiti alanından öndeğer olarak girilebildiği gibi beyanname alımı sırasında filtrelerden de belirlenebilir.

5000 TL LİMİTİ


4- Beyannameye esas olan tutarlar KDV’siz belge toplamları olup 5000 TL limitini aşmaları durumunda toplam belge sayıları ile beyan edilmektedir.

Ancak özel matraha tabi işlemlerin KDV’li rakamlarının beyan edilmesi durumu göz önüne alınarak bu tür işlemlerin beyanının doğru sağlanabilmesi için malzeme kartlarındaki özel matrah uygulansın onay kutucuğu işaretlenmelidir.Her durumda bu alanın işaretlenmesi söz konusu değildir.Sadece tebliğ çerçevesinde yayınlanan ürünlere ait bir işlem söz konusu ise bu şekilde hareket edilmelidir.
5- Form Ba-Bs’de indirimlerin düşüldüğü, masrafların ve ek verginin eklendiği KDV’siz rakamlar beyan edilir. 

6- İadeler beyan edilirken alım iadeler çıkış hareketi gibi işlem görüp Form Bs’de listelenirken, satış iadeler giriş hareketi gibi işlem görüp Form Ba’da beyan edilirler.

İki şekilde dikkate alınarak limit dahilinde iadeleri beyan edebiliyoruz.Bunlardan ilki “Birlikte değerlendirilsin” seçeneği olup iade faturaları ile ilgili faturaların toplamının 5000 TL limitine tabi tutulmasıdır.Örneğin aynı cariye ait alım iade faturası ile o ay kesilen satış faturalarının toplamına bakılması ile beyan vermek.

İkinci seçenekte ” Ayrı değerlendirilsin “olup burada o ay ilgili cariye ait iade faturalarının toplamı 5000 TL limitine tabi tutulup aşması durumunda beyan edilirken yine o aya ait aynı cariye ait normal faturalar da 5000 TL limitine tabi tutulup aşması durumunda beyan edilmektedir.
7- Aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerleri tek bir başlık altında Form Ba-Bs’de yer almalıdır.Bunu sağlamak amacıyla sistemimizde grup şirketleri kullanılmaktadır.Grup şirketi ile aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerini ifade eden cari hesaplar açılmalı ve aynı vergi kimlik numaraları girilmelidir.Bu durumda beyannamede toplam rakamlar grup şirketi adı altında beyan edilecektir.Farklı vergi kimlik numarasına sahip işyeri de grup şirketine bağlanmalı ama vergi kimlik numarası ayrı olarak girilmelidir.Çünkü beyannamede bu işyeri vergi kimlik numarasına göre ayrı satır olarak beyan edilir.


8- İthalat operasyon fişlerine bağlı faturaların beyannameye yansımasında dosya kapanış tarihi baz alınırken, ihracat operasyon fişlerine bağlı faturaların beyannameye yansımasında intaç tarihi dikkate alınır. Bu kapsamda programda ithalat operasyon fişinin ithalat bilgileri bölümüne kapanış tarihi seçeneği eklenmiş olup Form Ba’ya buradaki tarihe bağlı olarak yansıması sağlanmıştır.Yine ihracat operasyon fişlerinde yer alan ihracat bilgilerindeki intaç tarihinde girilen bilgiye göre Form Bs’ye tutarlar yansır.
9- Serbest bölgeye yapılan ihracatlar beyannameye yansıtılırken fatura tarihi baz alınır.
10- Serbest bölge ile yapılan alım-satışlarda mükellefin ayrı bir satır olarak ülke bilgisi serbest bölge olacak şekilde beyannamede listelenmelidir. Bu kapsamda ticari işlem grubuna serbest bölge seçeneği eklenmiş olup, ilgili tig seçilen hareketlerin ayrı satır olarak beyannamede listelenmesi sağlanmıştır.11- Yabancı ülkeye ihracat işleminde intaç tarihindeki kur üzerinden değerleme yapılarak Form Bs’ye fatura tutarı yansıtılır.

Yukarıda belirtilen maddeler dikkate alınarak giriş yapılmış olan verilerin Form Ba-Bs’de beyan edilmeleri için e-Beyannameler bölümüne giriş yapıldığında oluşacak örnek aşağıdaki gibidir:Örneğin Form Bs alınacağı yani satışların beyan edileceği varsayılmıştır.Form Bs üç bölümden oluşur. Genel bilgiler, Form Bs ve Düzenleme Bilgileri.

Genel Bilgiler:

Beyanname ayı vergi numarası ve mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Form Bs:

Bu alanda ilgili aya ait satış faturaları toplamı , belge sayısı ve cari hesabın unvanı ile vergi kimlik numarası yada T.C. kimlik numarası listelenir.

Manuel veri girişi yapılmayıp sağ alt köşede yer alan veri al butonuna basılarak ticari sistemden bu bilgilerin yukarıda anlatılan kontrollere göre derlenip listelenmesi sağlanır.Veri al butonuna basıldıktan sonra beyannamenin oluşmasını sağlayacak kriterlerin belirlendiği filtre ekranı gelir.

Burada özellikle kullanan bazı filtrelerin açıklaması aşağıdaki gibidir:.

Veri Kaynağı:Ticari sistem seçildiğinde faturalardan veriler derlenirken, muhasebe kayıtları seçilmesi durumunda muhasebe fişlerinden derlenir.

İADELER:Birlikte değerlendirilsin seçildiğinde alım iadeler ile satış faturaları toplamı limite tabi tutulup listelenirken, ayrı değerlendirilsin seçeneğinde alım iadeler toplamı 5000 limitine tabi tutulurken, ayrı olarak satış faturaları da 5000 limitine tabi tuutlur. Limiti aşan durumlarda toplamları belge sayıları ile beyan edilir.

Veri Alma İşlemi:


Fiş tarihine göre seçilmesi durumunda fatura tarihine göre beyannameye yansırken, düzenleme tarihine göre seçilmesi durumunda fişlerde eklenmiş olan düzenleme tarihi baz alınarak beyannameye yansır. Bu alanın kullanılma sebebi kesilen faturaların sisteme geç işlenmesi durumunda eksik beyanda bulunmamaktır.

Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin:Bu filtrenin evet seçilmesi durumunda cariye bedelsiz olarak kesilen faturalar beyannamede belge sayısını etkiler.

Ör: A carisine 3 Adet fatura 5000 TL işlemi ve 1 adet de bedelsiz fatura olduğu durumda filtre evet seçilmiş ise beyannamede 4 Adet belge karşılığı 5000 TL olarak listelenir.

Tüm filtreleri belirledikten sonra Tamam butonuna basıldığında sistem otomatik olarak işlemleri tarayıp listeyi oluşturur.Düzenleme Bilgileri:

Düzenleme bilgileri bölümünde beyannamenin hangi sıfatla verildiği, düzenleyen ve gönderen YMM bilgileri girişi yapılır.
Form Bs’nin oluşturulma şekli ile aynı filtreler Form Ba içinde geçerlidir.

On 08:51:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo Go 3 Yevmiye Defteri Yazdırma işlemi nasıl yapılır?

Logo Go 3 Yevmiye Defteri Yazdırma

YEVMİYE MADDE NUMARASI VERME

Büyük Defter’de, her satırla ilgili yevmiye madde numaralarının görülmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu nedenle Yevmiye Madde Numaralama işlemi ile her fişe yevmiye defteri basıldığı zaman alacağı numara program tarafından otomatik olarak kaydedilir.

Yevmiye madde numaraları İşlemler menüsü altında yer alan Yevmiye Madde Numaralama seçeneği ile verilir.

Yevmiye Madde Numaralama penceresinde Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarında, numaralandırmanın hangi tarihler arasındaki işlemler için yapılacağı belirlenir. Yevmiye madde numaraları program tarafından verilirken, ekranda, son yevmiye madde numarası ve tarihi ile ilgili bilgiler izlenebildiği gibi, fiş numarası, fiş türü ve fiş tarihi ve madde numarası ile ilgili son durum bilgileri de izlenebilir.

Yevmiye madde numaralama işlemi firmaya ait tüm işyerlerinden yapılan işlemler için yapılabileceği gibi işyeri bazında da yapılabilir.

İşyeri bazında numaralandırma için, Muhasebe Çalışma Bilgileri’nde, “Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın” parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması gerekir. Numaralamanın yapılacağı işyerleri yevmiye madde numaralama filtre seçenekleri arasında yer alan İşyeri filtresi ile belirlenir.

İşyeri bazında e-defter kullanan firmalar için yevmiye madde numaralama, “Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın” parametre değerine bakılmaksızın İşyeri bazında çalışacaktır. Ayrıca, e-defter aylık verildiğinden, yevmiye madde numaralama her çalıştırmada son kaldığı numaradan (bir önceki ay) başlayarak numaralandırma yapacaktır.Yevmiye madde numaralama işleminden sonra onaylanan muhasebe işlemlerine tekrar yevmiye madde numarası verilemez.


On 08:40:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo Go 3 Tahsilat Makbuzu İşleme nasıl yapılır?

Logo Go 3 Tahsilat Makbuzu İşleme

Cari hesap nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesap nakit ödeme ve tahsilat işlem bilgileri, nakit tahsilat ya da ödeme işlem fişi üzerinden girilir. İşlem fişinin üst bölümünde, işlemin ait olduğu kasanın kodu ve işlem numarası bilgileri yer alır.

Kasa üzerinden yapılan nakit tahsilat ve nakit ödeme cari hesap işlemine ait işlem dövizi bilgileri ise F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir.

İşlemin ait olduğu cari hesaba ait son durum ile borç, alacak ve toplamları F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Cari Hesap Toplamları ve Hesap Özeti seçenekleri ile incelenir.

Kasa üzerinden yapılan nakit tahsilat ve ödeme işlemi cari hesap fişleri listesine de otomatik yazdırılır. İncelenebilir, yazdırılabilir ancak değişiklik yapılamaz ve silinemez.

CARİ HESAP FİŞ TÜRLERİ

Cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesaplara ait fişler, fiş türü adı altında gruplanır. Bu gruplama cari hesap fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Cari hesap fiş türleri şunlardır:

Nakit TahsilatCari hesaplardan yapılan nakit tahsilat işlemlerinde kullanılır.
Nakit ÖdemeCari hesaplara yapılan nakit ödeme işlemlerinde kullanılır
Borç DekontuCari hesabı borçlandırmak için kullanılır.
Alacak DekontuCari hesabı alacaklandırmak için kullanılır.
Virman FişiCari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır.
Kur Farkı FişiCari hesaplara ait kur farklarını kaydetmek için kullanılır.
Özel FişCari hesap toplamlarını etkilemeyecek özel amaçlı borç/alacak işlemlerini izlemek için kullanılır.
Açılış FişiBir önceki mali dönem sonundaki cari hesap tutarlarını yeni döneme aktarmak için kullanılan işlem türüdür. Kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, yıl sonu devir işlemleri sırasında otomatik olarak da yapılabilir.
Verilen Vade Farkı FaturasıCari hesapları, vade farkından dolayı borçlandırmak için kullanılır.
Alınan Vade Farkı Faturası Cari hesaplar tarafından firmaya kesilen vade farklarını kaydetmek için kullanılır.
Verilen Serbest Meslek MakbuzuVerilen serbest meslek makbuzu bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Alınan Serbest Meslek MakbuzuAlınan serbest meslek makbuzu bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Kredi Kartı FişiÖdeme tipi “kredi kartı” olan ödeme hareketleri için oluşturulacak fiş türüdür.
Kredi Kartı İade FişiMüşterinin (cari hesabın) kredi kartı ile satın aldığı bir ürünü iade etmesi sonucu oluşturulan ve cari hesabı borçlandıran fiş türüdür.
Firma Kredi Kartı FişiSatınalma işlemlerinde kullanılacak firma kredi karı hareketlerini kaydetmek için kullanılır.
Firma Kredi Kartı İade FişiFirma kredi kartı kullanılarak yapılan satınalma işlemlerinde olabilecek iadelerde, firma kredi kartına ait iade bilgileri için kullanılır.


On 08:15:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo Go 3 Muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu cevaplayacağız bu yazımızda.

Logo Go 3 Muhasebeleştirme

Muhasebe dışındaki program bölümlerinde yapılan işlemler için kaydedilmesi gereken muhasebe fişleri, muhasebeleştirme işlemi ile doğrudan oluşturulur. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesi son derece kolaylaşmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir.

Tüm program bölümlerinde açılan kartların ve bunlara ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodları muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir. Muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak muhasebe bağlantı kodları, ilgili program bölümlerinde kartlar üzerinden ya da Muhasebe / Muhasebeleştirme İşlemleri bölümünde Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile verilir.

Program bölümlerinde işlemler yapılırken Muhasebe Kodları seçeneği ile fiş geneli ya da yalnızca satırdaki işlem için muhasebe kodları uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİ İKİ ŞEKİLDE YAPILIR:

 • muhasebeleştirme program bölümünden
 • ilgili program bölümlerinde fiş ve fatura listesinden

Muhasebeleştirme yapılmadan önce, muhasebeleştirme filtreleri ile işlemin ne şekilde yapılacağı belirlenir. “Tamam” düğmesi tıklanır ve muhasebeleştirme işlemi başlatılır.

“Muhasebeleştirme Kontrolü” filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, oluşturulan her fiş ekrana gelir ve kontrol edildikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirilen ancak mahsup fişi oluşturulması istenmeyen işlemler olabilir. Bu durumda muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişi üzerinde “İşaretle” seçeneği kullanılır. İşlem muhasebeleştirilir ancak oluşan mahsup fişi muhasebe kayıtları arasında yer almaz ve muhasebe hesaplarını etkilemez.

Muhasebeleştirme filtrelerinde “Muhasebeleştirme İşareti” filtre satırında “İşaretlenecek” seçilirse muhasebeleşen fiş ya da faturanın yanında muhasebeleştirildiğini gösteren M harfi ile listelenir.

Muhasebeleştirilen fiş ya da faturalarda değişiklik yapılmak istendiğinde program işlemin muhasebeleştirildiğini belirten bir uyarı mesajı verir.

Otomatik muhasebeleştirilen fiş ya da faturalarda değişiklik yapıldığında muhasebe kaydı da otomatik güncellenir.


On 06:58:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo GO 3 Muavin Alma işlemi nasıl yapılır?

Logo GO 3 Muavin Alma

Muavin Defter, herhangi bir hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Muhasebe program bölümünde Defterler menüsü altında yer alır. Raporda, her hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir.

Bu defter, tutulması kanuni olarak zorunlu resmi defterlerden biri değildir. Ancak hesap durumlarını takip etmek için faydalıdır.

Filtre seçenekleri şunlardır:

FiltreDeğeri
FiltreDeğeri
Tarih AralığıBaşlangıç / Bitiş
Hesap KoduGrup / Aralık
Hesap AçıklamasıGrup / Aralık
Hesap StatüsüKullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hesap Özel Kodu 1-5Grup / Aralık
Hesap Yetki KoduGrup / Aralık
Hesap Açıklaması1. Dilde / 2. Dilde
Hesap SeviyesiBaşlangıç / Bitiş
Fiş TürüAçılış / Tahsil / Tediye / Mahsup / Özel / Kur Farkı / Kapanış / Enflasyon Muhasebesi
Fiş DurumuGerçek / Öneri
Bakiye VermeyenlerListelenecek / Listelenmeyecek
Hareket GörmeyenlerListelenecek / Listelenmeyecek
Masraf Merkezi KoduGrup / Aralık
Masraf Merkezi StatüsüKullanılanlar / Kullanılmayanlar
Proje KoduGrup / Aralık
Proje AçıklamasıGrup / Aralık
İşyeri NumarasıTanımlı işyerleri
Hareket Özel KoduGrup / Aralık
İşlem Döviz TürüDöviz seçenekleri
ListelemeAynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
SıralamaTarih+Tür+İşaret+Fiş No / Tarih+Tür+ Fiş No+İşaret
Devreden Durum ListelensinEvet / Hayır
Devreden Bakiye Firma Açılışından GelsinEvet / Hayır
Fiş Özel KoduGrup / Aralık

On 06:36:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo Go 3 Lem Fiyatı nedir? sorusunu cevaplayacağız.

Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında sektöre giren Logo, Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından biridir. Ürettiği çözüm, hizmet ve inovasyonlarla Türkiye’de yazılım sektörünün yenilikçi lideri konumuna gelmiştir.

Ar-Ge yatırımlarında sektör lideri konumunda bulunan Logo Yazılım teknoloji ve yazılım alanında ürettiği çözüm, hizmet ve inovasyonlarla, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biridir.

Logo Go 3 Lem Fiyatı

Günümüz dünyasında yazılım, teknoloji ve buna bağlı iş süreçleri sürekli gelişmektedir. Şirketler için uzun vadede yazılımın getirisinin yüksek olması ancak sürekli olarak yazılımın güncellenmesi ve yeni özelliklerin eklenmesi ile sağlanabilmektedir. Bu durum da, şirketlerin günümüzün finansal ve yönetimsel standartlarını yakalayabilmeleri için güncel iş ve süreç modelleri ile donatılmış desteğe duydukları ihtiyacı artırmaktadır.

Logo olarak kullanıcılardan gelen bu ihtiyaçları karşılamak için karşılıklı ve uzun süreli güven esasına dayanan LEM (Logo Enterprise Membership)’ı kullanıcılara sunar. Kullanılan yazılımdan en üst düzeyde fayda elde edilebilmesi için; geniş bir geliştirme, destek ve danışman ekibi ile çalışır.

LEM; güncel Logo ürün kullanıcılarının, yeni geliştirilen ve ayrı modül olarak satılmayan özelliklerden ve değişikliklerden 1 yıl boyunca bedelsiz olarak yararlanmalarını sağlayan bir abonelik sistemidir.

LEM sayesinde, kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunabilir; satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılabilir.

LOGO LEM SÜRESİ NEDİR?

Logo muhasebe programını kullanan kullanıcılar sıfır paket alımlarında 1 yıl lem hakkında sahip olurlar. Aldıkları tarihten geçerli olmak üzere çıkacak bütün güncellemelerden yararlanırlar.

LOGO GO 3 LEM FİYATI

1 yıl dolduktan sonra paket fiyatı ve ilave alınan ek modüller kıstas alınarak LEM ücreti belirlenir. Dileyen kullanıcılar LEM bedelini ödeyerek bu güncellemelerden yararlanır.

LOGO LEM ALMAK ZORUNLU MU?

Lem zorunlu alınan bir lisans olmayıp ihtiyacı olan veya dileyen kullanıcılar alabilir.

LOGO LEM NE İŞE YARAR ?

Lem yukarıda belirttiğimiz gibi Logo Yazılım tarafından çıkarılan güncellemelerden yararlanmak için alınması gereken bir lisanstır.

Örnek vermek gerekirse Gelir İdaresi Başkanlığı E-fatura ve E-Defter tarafında zaman zaman güncellemeler istemekte bunu da kullanıcılardan talep etmektedir. Kullanıcılar bu zorunlulukları yerine getirebilmesi için güncel muhasebe programı kullanıyor olması gerekir. İşte burada LEM devreye girer. Programınıza ait LEM güncel ise bu güncellemeden yararlanırsınız fakat LEM güncel değilse bu zorunluluğu yerine getirebilmek için LEM ALMANIZ GEREKİR.

Konuyla ilişki sorularınızı bizlere bildirebilir bizden yardım alabilirsiniz.

On 06:29:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo lisans yenileme nasıl yapılır sorusuna bu yazımızda yer vereceğiz.

Logo start,goplus,go3,tiger gibi ürünlerde kullanıcıların en çok karşılaştığı sorunlardan biri programın zaman zaman lisans yenileme istemesidir.Bu işlemin nasıl yapılacağını kullanıcılar bilemediği için genelde geri sayım başlar ve program hizmeti durdurur.

Peki Logo’da lisans yenileme işlemi nasıl yapılır ? sorusuna cevap vereceğimiz bu yazımızda öncelikle olarak Logo lisans yenileme nedir? sorusuna cevap verelim.

LOGO LİSANS YENİLEME NEDİR ?

Logo yeni nesil lisanslama ile birlikte illegal ürün kullanımı konusunda çok fazla adımlar atmıştır. Bu adımlarla birlikte bir lisansı birden fazla bilgisayarda kurulumu engellenmiş böylelikle yasa dışı ürün kullanımı engellenmiştir. Logo ürün yelpazesinde bulunan eski ürünlerde bu tarz bir yenileme istemiyordu fakat yeni ürünlerde program zaman zaman bu lisans isteğini kullanıcıya uyarılarla göstermekte. Bu durumla karşılaşan kullanıcılar genelde logo lisans yenileme nasıl yapılır ve ücreti nedir gibi soruları yöneltmektedir. Arkadaşlar lisans yenileme işlemi ücretsiz yapılmaktadır.

LOGO LİSANS SUNUCUSUNA BAĞLANAMADI?

Logo lisans hatalarından biri de Logo lisans sunucusuna bağlanamadı uyarısı olup çözüm kısmında yazacaklarımızı uyguladığınız takdirde sorun çözülmüş olacak.

LOGO CONNECT LİSANS YENİLEME İŞLEMİ?

E-fatura ile birlikte kullanmaya başladığımız logo connect programı lisans yenileme isteyebilir fakat connect programında lisans yenileme yoktur. Entegre çalıştığı programınızda yapacağınız lisans yenileme sorunu çözecektir.

LOGO LİSANS YENİLEME 121 HATASI?

Logo lisans yenileme işlemi yaparken karşılaşacağımız uyarılardan biri 121 hatasıdır. Lisans yenileme işlemi yaparken bu hatayı alıyorsanız bilmelisiniz ki Logo lisans server sisteminde bakıma denk gelmiş olabilirsiniz. Bu durumda ilerleyen saatlerde denemenizi öneriyoruz.

Asıl soruya gelelim,

LOGO LİSANS YENİLEME NASIL YAPILIR ?

Lisans yenileme işlemi yapmak için öncelikle belirtmek gerekir ki ilgili bilgisayarda İnternet bağlantısı olmalı, güvenlik duvarı logo lisans sunucularını engellememeli, işletim siteminiz xp veya server 2000 olmamalı.

Lisans yenileme işlemi için öncelikle kullanmış olduğunuz logo programı kısa yolu üzerinde sağ tuş dosya konumunda aç yapalım. Karşımıza logo programının kurulu olduğu ilgili dizin gelecektir. Start için STARTSYS, Goplus için GOPLUSSYS, Go3 için GO3SYS, Tiger3 için TIGER3SYS dosyasını bulalım. İlgili dosya üzerinde sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyelim. Karşımıza Logo giriş ekranı gelecektir. Bu kısıma tam yetkili kullanıcı ile giriş yapalım. Logo start lisans yenileme diğerlerine göre biraz daha kolaydır, giriş yaptığınızda size lisans yenilemesi yapıp yapmayacağınızı sorar tamam dediğinizde işlem tamamlanmış olur. Diğer programlarda ise giriş yaptıktan sonra DOSYA seçeneği altında LİSANS YENİLEME seçeneği vardır.İlgili seçeneği seçtiğinizde size lisans yenileme şimdi yapmak istiyor musunuz diye soracaktır. İlgili pencerede tamam seçeneğini seçtiğinizde size kurulu olan lisans listenizi getirecek olup tekrar tamam dediğinizde işlem tamamlanacak ve pencere kapanacaktır. LİSANS YENİLEME İŞLEMİ sonunda bir hata aldığınız takdirde mevcut lisansınızı lisans.destek@logo.com.tr adresine mail attığınız takdirde sorun düzeltilecektir.

Sorun yaşamaya devam ederseniz bizlere ulaşabilirsiniz.On 05:14:00 by Muhasebe Kursu   No comments

 

Logo Go 3 Cari Hesap Açma işlemi nasıl yapılır? Logo cari kart tanımlama işlemi nasıl yapılır ?

Logo Go 3 Cari Hesap Açma

Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.

Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.

Menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

EkleYeni bir cari hesap kaydı açmak için kullanılır.
DeğiştirTanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
ÇıkarCari hesap tanımını silmek için kullanılır.
İnceleCari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
KopyalaSeçilen cari hesap bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
Kayıt BilgisiKaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek mümkündür.
Kayıt SayısıCari hesaplar listesinden türlerine göre ve toplam olarak kayıtlı cari hesap toplamını listeler.
Hesap ÖzetiSeçilen cari hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.
Borç TakipBorç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır.
Döviz ToplamlarıCari hesap kartının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.
Hesap ToplamlarıCari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek için kullanılır.
HareketlerCari hesap kartına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.
Sipariş HareketleriCari hesaba ait siparişleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.
İrsaliye HareketleriCari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.
EkstreCari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.
Risk DurumuCari hesap üzerinden cari hesap risk durumu raporu dökümünün alınması için kullanılır.
CH Döviz Değerleme RaporuCari hesap ekstresinin seçilecek döviz türüne göre alındığı rapor seçeneğidir.
Sevkiyat AdresleriFirma ya da cari hesabın birden fazla işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adreslerinin kaydedildiği seçenektir.
Plasiyer BağlantılarıSeçilen cari hesap – satış elemanı bağlantısının izlendiği seçenektir.
Satış Elemanı – Cari Hesap BağlantılarıCari hesap kartına bağlı olan Satış Elemanlarının görülebilmesi ve yeni bağlantı tanımlanması için kullanılır.
Borç Takip ToplamlarıCari hesaba ait kapanmamış ve kapanmış borç ve alacak toplamlarının işlem dövizi bilgileri ile izlendiği seçenektir.
Haritada GösterLogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, haritada üzerinden adres bilgilerine ulaşımı sağlar.
Taksit HareketleriCari hesaba ait taksit hareketlerini listelemek ve taksit işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
AraKod ya da açıklamaya göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
FiltreleCari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
Toplu Vade Farkı HesaplamaSeçilen cari hesaplar için toplu vade farkı hesaplamak ve vade farkı oluşan cari hesaplara vade farkı faturası kaydetmek için kullanılır.
Yaz (Mektup)
Yaz (Etiket)
Cari hesap kart bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları, Diğer tanımlar bölümünde formlar seçeneği kullanılarak yapılır.
Yaz (Mektup) Grup ŞirketleriGrup şirketlerine ait mektup/etiket yazdırma işlemlerinde kullanılır.
Yaz (Mutabakat-BA BS)BA BS mutabakat formunu yazdırmak için kullanılır.
Yaz Mutabakat-BA BS (Grup Şirketleri)Form Ba-Bs mutabakatı yazdırılırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak için kullanılır.
Mektup GönderCari hesaba mektup gönderi işlemi için kullanılır.
Toplu Mektup GönderBirden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.
Toplu Mektup (Grup Şirketi)Grup şirketlerine toplu mektup gönderme işlemlerinde kullanılır.
Toplu Ekstre GönderSeçilen cari hesaplara toplu olarak Ekstre gönderme işleminde kullanılır. Gönderimin hangi cari hesaplara yapılacağı Cari Hesap Filtrele penceresinde belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari hesap tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde seçilir.
Toplu Mutabakat BA BS GönderBA BS formunu mutabakat mektubu olarak birden fazla cari hesaba göndermek için kullanılır.
Toplu Mutabakat BA BS Gönder (Grup Şirketi)BA BS formunu mutabakat mektubu olarak birden fazla grup şirketine göndermek için kullanılır.
Mektup Göndere-Mutabakat işlemlerinde kullanılan mektup gönder işleminde form tasarım ekranı açılmadan cari hesap ve bakiye bilgileri portala iletilir.
Ekstre GönderCari hesaba ait ekstrenin gönderilmesinde kullanılır. Gönderim şekli cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan gönderim şekli seçenekleri kullanılarak belirlenir.e-Mutabakat işleminde kullanılan ekstre gönder işleminde cari hesap ekstresi filtre ekranı açılır. Filtre ekranında MS Excel Dosyası öndeğer seçili gelir. Filtre seçimleri yapılarak Tamam seçildiğinde ilgili cari hesaba ait ekstre Excel dosyası portala iletilir.
Mutabakat-BA BS GönderBA BS formunu mutabakat mektubu olarak göndermek için kullanılır. Mutabakat BA-BS gönder seçiminde mutabakat işlemleri penceresi açılarak gönderilecek form seçilir. Form seçim sonrası Cari hesap filtre ekranı açılarak, filtreler tanımlanır tamam işlemi ile form portala iletilir.
Firmaya GönderTek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Sil)Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LogoConnect HareketleriLogo Connect uygulamasının kullanılması durumunda LogoConnect sunucu üzerinden yapılan işlemleri listeler.
Toplu GüncelleCari hesap kartları ile kaydedilen bilgilere ait toplu güncelleme yapmak için.
Kredi Kartı Fiş Tahsilatıİlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesiİlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş firma kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
e-Fatura Mükellef KontrolCari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede “Cari Hesapları Güncelle” seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-Fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir. Buradan yapılan kontrol işlemi tek bir cari hesap kartı içindir.
Emanet MalzemelerHenüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Sevkedilmiş Emanet MalzemelerMalzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.
Ticari İşlem Grubu Hesap Özetiİlgili cari hesaba ve ticari işlem grubuna ait borç ve bakiye bilgilerini listelemek için kullanılır.
Kısayol OluşturCari hesap tanımı ve/veya cari hesaplar listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol GönderOluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.
Silinen KayıtlarKayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
Değişiklik TarihçesiKayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

Cari Hesaplar Listesi’nde İşlem Özellikleri

Cari hesap tanım listesinden, seçilen cari hesaba ait sık kullanılan işlemler kaydedilebilir; cari hesap raporlarına ulaşım sağlanabilir. Bu sayede örneğin cari hesaplar listesinde istenen müşteri seçilerek fatura kesilebilir ya da tahsilat işlemi ilgili program bölümüne gitmeye gerek kalmadan kısa sürede kaydedilir.

İşlem ekleme ve raporlama için cari hesap listelerinde sağ bölümünde yer alan ilgili işlem seçenekleri kullanılır.

Cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için;

 • Alınan ve verilen sipariş fişi
 • Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
 • Mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası
 • Kasadan tahsilat ve ödeme işlemi
 • Gelen ve gönderilen havale ve EFT banka işlemleri
 • Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri
 • Cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri

doğrudan cari hesap kartları listesinden kaydedilir.

Rapor seçeneği ile cari hesaba ait Borç takip raporu kısa zamanda ve seçilen cari hesap için alınır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

SiparişCari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma ya da satış sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişine seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişi alınacak ya da verilecek malzeme ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da verilen sipariş fişleri listelerinde yer alır.
İrsaliyeCari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliyeye seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Malzeme ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.
FaturaCari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış, toptan satış, alınan ve verilen hizmet bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Faturaya seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.
KasaCari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait kasadan yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri için kullanılır.
BankaCari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait gelen ve gönderilen havale/EFT banka işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Çek ve SenetCari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait çek/senet giriş işlemleri ile cari hesaba çıkılacak firmanın kendi çek/senet çıkışları ve ciro işlemleri için kullanılır.
Cari Hesap FişleriCari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait alınan ve verilen vade farkı faturaları ile kredi kartı işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
RaporlarCari hesaplar listesinde seçilen cari hesaba ait borç takip raporu alınır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.
SihirbazKolay ve hızlı şekilde cari hesap tanımlamak için kullanılır.

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

 • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
  öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
 • + 0850 840 36 38
  +0555 564 08 70