LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan
faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi,
ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e-Fatura kapsamı dışında
kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine, ikinci nüshasının elektronik olarak
muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır.


Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına
kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlık’tan izin almış özel entegratör
bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
e-Arşiv Uygulamasını Başkanlık’tan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler,
doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.
e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali
mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.
e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda
oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirler.
Müşterilerinin e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde,
faturaları elektronik ortamda gönderebilirler. Çok sayıda fatura gönderen
firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf
sağlanırken fatura gönderim maliyeti ortadan kaldırılabilir.
• Kolay ve hızlı entegrasyon
• Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme
• Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama
• Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması
• Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması
• Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi
e-Arşiv
e-Mail Hizmeti
e-Arşiv
Kullanım Yöntemleri
e-Arşiv
Avantajları
e-Arşiv Hizmeti’nin yanında e-Arşiv e-Mail Hizmeti’nden de yararlanmak isteyen kullanıcıların sistem üzerinden ilettiği faturalar,
aynı zamanda otomatik olarak e-Mail yoluyla da iletilebiliyor.
e-Arşiv e-Mail Hizmeti ile,
• e-Mail’in gönderildiği adresin tanımlanabilmesi,
• HTML örneklerinin Logo’ya iletilmesi ile mail formatının kullanıcı talebi doğrultusunda hazırlanabilmesi sağlanabiliyor.
e-Arşiv ve e-Fatura’nın Farkları
e-Arşiv e-Fatura
B2B, B2C
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı aIınarak alıcısına
iletilebilir.
GİB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır
ve saklanır.
Özel entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay
alarak kullanılır.
İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler
için zorunludur.
B2B
Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı
alınamaz.
Alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir.
UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı
yoktur.
GİB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri
kullanılır.
Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.
e-Fatura Destek Hattı: 0262 679 80 99 - logo-edonusum.com

0 yorum:

Yorum Gönder