LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 21:44:00 by muhasebe eğitimi   1 commentERP ürünleri 2.40.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.


Önemli Uyarı :
Hazırlanan ara sürüm dosyaları sadece 2.40.00.00 sürüm dosyaları üzerine kopyalanmalıdır. Firma üzerinde "Tabloları Sürüme Göre Güncelle" işlemi ve Dönem üzerinde "Veritabanı Araçlarını Oluştur" işlemi yapılmasına gerek yoktur.
2.40.00.01 Ara Sürüm İçeriği;

 
Kayıt Nr
Ürün
Tanım ve Açıklama
1

GO PLUSaltaltaltaltalt
 
Office 365 TR Ve Office 2016 TR İle Program Entegrasyonu Sağlanmalı.
Office 365 TR ve Office 2016 TR Outlook uygulamaları ile Redemption.dll üzerinden entegrasyonun yapılması sağlandı.
2

altaltalt
Üst Menü (ikonlar)
alt alt Firma Seç
3 Serisi Ürünlerde Kullanıcı Değiştir Ve Firma Değiştir İşlemlerinde "Dikkat / Access Violation" Hatası Alınıyor.
3 Serisi ürünlerde kullanıcı değiştirme ve firma seçme işleminde hata alınıyordu,düzeltildi.
3

altaltalt
 1. USYS
  alt alt Yönetim - Terminaller
Go 3 Ürününde Kullanıcının Terminal Tanımı Yok İse Uygulama Giriş Sırasında 'LOGOstyle' Not Found Hatası Alınıyor.
Go 3 ürününde kullanıcının terminal tanımı yok ise uygulama giriş sırasında 'LOGOstyle' Not Found hatası alınıyor ve SYS'ye giriş yapılamıyordu, düzeltildi.
4

altalt
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Malzeme Alt Birim Çevrim Katsayı Değeri, Ana Birim Çevrim Katsayısı Değerinden Küçükse Üretim Emri Hesaplamaları Yanlış Yapılıyor
Malzeme kartı üzerinde dinamik birimleme olduğu durumlarda ve üretim gerçekleşen girişlerinin üretim emri çevrimi dışında farklı bir birim çevrimiyle yapılması durumunda üretim emri browserındaki gerçekleşen miktar alanına hatalı değer yansımaktaydı, düzeltildi.
5

altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde Sistem İşletmeni ve Programa Giriş Sırasında Run Time 217 Hatası Alınmaktadır.
3 Serisi ürünlerde sistem işletmeni ve programa giriş sırasında 'Run Time 217' hatası alınmaktaydı, düzeltildi.
6

GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Satırlarda İşlem Dövizi Seçilmiş Banka Virman Fişinde Dövizli Borç/Alacak Kolonlarına Veri Girişi Yapıldıktan Sonra D. Borç/ Alacak Kolonları Siliniyor
Banka virman fişinde satırda işlem dövizi seçilerek dövizli borç/alacak kolonlarına yapılan veri girişi, yerel para birimi hesaplaması yapmasına rağmen siliniyordu, silinmemesi sağlandı.
7

GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Dövizli Banka Kredi Taksit Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişi Muhasebeleştirilirken Borçlu Dövizli Kredi Banka Hesabı Silinerek Tutarı, Finansman Gideri Hesabına Ekleniyor.
Dövizli banka kredi taksit ödemesi ile oluşan banka işlem fişinin muhasebeleşirken hesapları doğru oluşması sağlanmıştır.
8

GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Fatura Muhasebeleştirme Esnasında Karşı Hesap Kolonu Listelenmemeli.
Muhasebe parametrelerinde "Karşı hesap kontrolü = Hayır" olduğunda fatura muhasebeleştirmesi sonucu oluşan mahsup fişinde 'Karşı Hesap' kolonunun gelmemesi sağlanmıştır.
9

GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
İptal Edilen e-Arşiv Faturası İptal Geri Alınmak İstendiğinde "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Tipindeki Faturalar İptal Edilemez" Uyarısı Alıyor.
İptal edilen e-Arşiv faturaları geri alınmak istendiğinde uyarı veriyordu ve geri alınamıyordu , uyarı vermeden geri alınabilmesi sağlanmıştır.
10

altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde 2.40.00 Versiyon Geçiş Sonrasında Muhasebe Bağlantı Kontrolü Evet Olduğu Durumda Satış Faturası Kaydetme Sırasında "Control '' has no parent window." Hatası Alınıyor.
Versiyon geçişi sonrasında muhasebe bağlantı kontrolü evet olduğu durumda satış faturası kaydetme sırasında "control '' has no parent window." hatası alınıyordu ,düzeltildi.
11

altaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Teklif Fişi Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Fiyatlandırma Dövizi Kuru Güncellenebilmeli
Teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda parametrelerden Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi "Kuru Güncellenecek" (FD) İrsaliye/Sipariş - Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi "Kuru Güncellenecek" seçildiğinde fiyatlandırma döviz kurunun güncellenmesi sağlanmıştır.
12

GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Dosya
  alt alt Öndeğerleme - CH İş
Cari Hesap Fişleri İçin Öndeğerleme Servisi Çalıştırıldığında, Fiş Satırındaki Proje Kodu Siliniyor.
Cari hesap fişleri için öndeğerleme servisi çalıştırıldıktan sonra fiş satırlarında girilmiş olan proje kodu bilgisi siliniyordu,düzeltildi.
13

GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Farklı Firma Database Kullanıldığında Malzeme Kartı Üzerinden Sipariş Hareketleri Değiştir Kaydet İşleminde Kitlenme Yaşanıyor.
Farklı firma database kullanıldığında malzeme kartı üzerinden sipariş hareketleri değiştir kaydet işleminde kilitlenme yaşanıyordu, düzeltildi.
14

GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Risk Kontrolü Toplamlar Bazında İken Fatura İçerisinden Sipariş Fişi Aktar Yapıldığında 'Risk Limiti Aşılmıştır' Hatası Alınıyor.
Risk kontrolü toplamlar bazında iken sipariş fişi faturaya aktarıldığında 'Risk Limiti Aşılmıştır' hatası alınıyordu, düzeltildi.
15

GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler - Maliyetlendirme Servisi
Maliyetlendirme Servisinde ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ Filtresi ‘Evet’ Seçili Olmasına Rağmen Negatif Seviye Uyarısı Alınmaktadır.
Maliyetlendirme servisi çalıştırılırken ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ filtresi ‘evet’ olarak seçili olmasına rağmen negatif seviye uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
16

GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Kredi Kartı Hareketleri Bölümünde Ctrl+F İle Arama Yapılıp Fiş Seçildikten Sonra Tekrar Ctrl+F İle Arama Yapılmak İstendiğinde LGMAIN Hatası Alınıyor.
Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde Ctrl+F ile ikinci kez arama yapıldığında hata alınıyordu,düzeltildi.
17

altaltalt
Genel Muhasebe
3 Serisi Ürünlerde e-Defter.exe Çalıştırıldığında "style not found" Hatası Alınıyor.
3 Serisi ürünlerde e-Defter.exe üzerinden uygulama çalıştılmak istendiğinde uyarı alınıyordu, düzeltildi.

1 yorum:

 1. LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

  LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

  LogoConnect Bankacılık Modulü kullanıcıları, Logo Ticari Sistem tarafındaki firmalarının Bankacılık işlemlerini LogoConnect üzerinden gerçekleştirirler. LogoConnect,Logo Ticari Sistem Programları (ERP: Tiger Enterprse, Tiger Plus, Go Plus, Tiger2, Unity2vb.) ile bankalar arasındaki entegrasyonu sağlayan platformdur. Firmalar sistemlerindeki faturaları, banka fişlerini, çek ve senetlerini LogoConnect’ te seçip paketler ve bankaya gönderirler. Bankadan dönen işlem sonuçlarına göre LogoConnect tarafından, Ticari Sistem’deki kayıtların statüleri değiştirilir, karşı işlem oluşturularak cari hesabın borç takibi kapatılır.

  LogoConnect üzerinden yapılabilecek bankacılık işlemleri aşağıda kısaca gösterilmiştir. Devamında, LogoConnect üzerinden bankalara Havale/EFT gönderimi, SatışFaturası gönderimi ve dikkat edilmesi gerekenler gösterilmiştir.

  LogoConnect Bankacılık İşlemleri

  Satış Faturası Gönderimi

  Bankaya aktarım için satış faturası hazırlama işleminin yapıldığı menü seçeneğidir. LogoConnect ana menüsünde “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” modulü altında “Satış Faturası” seçeneği olarak yer alır. Satış Faturası Gönderimi işlemi, satış faturalarının elektronik ortamda bankaya iletilmesi ve vadesi gelen faturaların tahsil edilerek işlem tamamlandı sonucunun müşteriye gönderilmesi işlemidir. Banka üzerinden satış faturaları ile yapılacak işlemler değişik olabilir. Bu nedenle aktarımın hangi amaçla yapılacağı aktarım penceresinde yer alan

  • Yüklenecek faturalar

  • Tutarı güncellenecek faturalar

  • Silinecek faturalar

  seçenekleri ile belirlenir.

  • Bankalar

  seçeneği ile faturaların gönderilecekleri bankalar belirlenir.

  garanti1

  Şekil 1. Bankaya Satış Faturası Gönderimi
  Yüklenecek faturalar sekmesi ile bankaya tahsil amaçlı gönderilecek satış faturalarının aktarımı gerçekleştirilir.

  YanıtlaSil