LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 06:42:00 by muhasebe eğitimi in    No comments

Cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.
Cari hesaplara ait fişler, fiş türü adı altında gruplanır. Bu gruplama cari hesap fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Cari hesap fiş türleri şunlardır:
Nakit Tahsilat
Cari hesaplardan yapılan nakit tahsilat işlemlerinde kullanılır.
Nakit Ödeme
Cari hesaplara yapılan nakit ödeme işlemlerinde kullanılır
Borç Dekontu
Cari hesabı borçlandırmak için kullanılır.
Alacak Dekontu
Cari hesabı alacaklandırmak için kullanılır.
Virman Fişi
Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır.
Kur Farkı Fişi
Cari hesaplara ait kur farklarını kaydetmek için kullanılır.
Özel Fiş
Cari hesap toplamlarını etkilemeyecek özel amaçlı borç/alacak işlemlerini izlemek için kullanılır.
Açılış Fişi
Bir önceki mali dönem sonundaki cari hesap tutarlarını yeni döneme aktarmak için kullanılan işlem türüdür. Kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, yıl sonu devir işlemleri sırasında otomatik olarak da yapılabilir.
Verilen Vade Farkı Faturası
Cari hesapları, vade farkından dolayı borçlandırmak için kullanılır.
Alınan Vade Farkı Faturası 
Cari hesaplar tarafından firmaya kesilen vade farklarını kaydetmek için kullanılır.
Verilen Serbest Meslek Makbuzu
Verilen serbest meslek makbuzu bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Alınan serbest meslek makbuzu bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Kredi Kartı Fişi
Ödeme tipi "kredi kartı" olan ödeme hareketleri için oluşturulacak fiş türüdür.
Kredi Kartı İade Fişi
Müşterinin (cari hesabın) kredi kartı ile satın aldığı bir ürünü iade etmesi sonucu oluşturulan ve cari hesabı borçlandıran fiş türüdür.
Firma Kredi Kartı Fişi
Satınalma işlemlerinde kullanılacak firma kredi karı hareketlerini kaydetmek için kullanılır.
Firma Kredi Kartı İade Fişi
Firma kredi kartı kullanılarak yapılan satınalma işlemlerinde olabilecek iadelerde, firma kredi kartına ait iade bilgileri için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder