LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


Kredi kartı ile yapılan işlemlerde kredi kartı ödemelerine ait bilgilerin kaydedildiği fiş türüdür. Cari hesap fiş türleri arasında yer alır. Kredi kartı ile yapılan ödemelere ait bilgileri kaydetmek için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında "Kredi Kartı Fişi" seçilir ve  Ekle seçeneği tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.
Kredi kartı fişinin üst bölümünde yer alan,
 • Fiş Numarası
 • Tarih
 • Saat
 • Özel Kod
 • Yetki Kodu
 • Proje Kodu
 • Satış Elemanı Kodu (Satırlara öndeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir)
 • İşyeri
 • Pos Terminal Numarası (Banka Kredi Kartı hesabı üzerinden girilen POS numarası alana otomatik olarak gelir)
alanlarından fiş geneline ait bilgiler kaydedilir.
Cari Hesap Bilgileri
Cari Hesap Kodu / Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Burada seçilen cari hesap, fiş satırlarına öndeğer olarak aktarılır ve satırlarda seçili cari hesap bilgilerini günceller. Farklı cari hesaplara ait işlemler kaydedilecekse, satır bilgilerinde değişiklik yapılır.
Ticari İşlem Grubu: İşlem için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır. Burada seçilen ticari işlem grubu, fiş satırlarına öndeğer olarak aktarılır ve satırlarda seçili ticari işlem grubu bilgilerini günceller. Farklı ticari işlem gruplarına ait işlemler kaydedilecekse, satır bilgilerinde değişiklik yapılır.
Grup Şirket Hareketi: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır. Grup Şirketi Hareketi alanı işaretlendiğinde, satırlardaki Grup Şirketi Hareketi alanı otomatik olarak işaretlenir; istenirse işaret kaldırılır. Fişte seçilen cari hesabın grup şirketine bağlı olması durumunda, Grup Şirket Hareketi alanı otomatik olarak işaretlenir.
Riski Etkileyecek: İşlemin cari hesap risk toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. "Riski Etkileyecek" alanı işaretlendiğinde, satırlardaki "Riski Etkileyecek" alanı otomatik olarak işaretlenir; istenirse işaret kaldırılır.
Teminat Riskini Etkileyecek: İşlemin cari hesabın teminat riskini etkileyip etkilemeyeceğini belirtir. Teminat riski etkilenecekse bu seçenek işaretlenir. "Teminat Riskini Etkileyecek" alanı işaretlendiğinde, satırlardaki "Teminat Riskini Etkileyecek" alanı otomatik olarak işaretlenir; istenirse işaret kaldırılır.
Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" ve "Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametrelerinde belirlenen tercihler Riski Etkileyecek ve Teminat Riskini Etkileyecek alanlarına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Banka Hesap Bilgileri
Banka Hesap Kodu / Adı: Kredi kartının ait olduğu banka hesap bilgileridir. Burada seçilen banka hesabı, fiş satırlarına öndeğer olarak aktarılır ve satırlarda seçili banka hesap bilgilerini günceller. Farklı banka hesaplarına ait işlemler kaydedilecekse, satır bilgilerinde değişiklik yapılır. 
Fiş satırlarında kredi kartı ile yapılan ödeme bilgileri şu alanlardan kaydedilir:
 • Cari Hesap Kodu
 • Cari Hesap Unvanı
 • Banka Hesap Kodu
 • Banka Hesap Adı
 • Tutar
 • Döviz
 • Dövizli Tutar
 • Hareket Özel Kodu
 • Ödeme Planı
 • Makbuz Numarası
 • Kredi Kartı Numarası
 • Batch No. (Banka Kredi Kartı hesabı üzerinden girilen Batch numarası alana otomatik olarak gelir)
 • Onay No.
 • KK İade Fiş No. (İade hareketinin hangi fişe ait olduğunu belirlemek amacıyla sadece iade fişlerinde yer alır)
 • Teminat Riskini Etkileyecek
 • Grup Şirketi Hareketi
 • Riski Etkileyecek
 • Satış Elemanı Kodu
 • Devir
Seçilen banka kredi kartı hesabının dövizli türde olması durumunda işleme ait tutar, Dövizli Tutar alanında kaydedilir.
Devir işaret kutucuğu Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı fişlerinde yer alır. Devir seçeneği işaretlendiğinde, fişin ödeme hareketleri, devir uygulaması çalıştırıldığında oluşmuş ödeme hareketi ile aynı şekilde oluşturulur.
Devir işareti koyulan fişin durumu Öneri olarak kaydedilir ve Cari Hesap Fişleri listesinin F9 menüsünden durum bilgisinin değiştirilmesine izin verilmez.
Kredi Kartı İşlemlerinde Farklı Bankalara Ait İşlemlerin Aynı Fiş Üzerinden Girilmesi

Kredi kartı fişleri ve kredi kartı iade fişlerinde, satırlarda banka bilgisinin girilmesi mümkündür. Bu özelliğin kullanılması durumunda, farklı kredi kartları ile yapılmış ödemeler aynı fiş üzerinden girilebilir. Aynı şekilde bu işlemler kredi kartı geri ödeme fişlerine de ilgili banka bilgileri ile aktarılır.

0 yorum:

Yorum Gönder