LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 10:43:00 by muhasebe eğitimi in    No comments
Personele ait özlük bilgileri sicil kartı üzerinde alt bölümde yer alan alanlardan kaydedilir.
Cinsiyeti: Arşiv ve raporlama amacıyla kullanılan personel bilgisidir. Kadın ve erkek ve boş olmak üzere üç seçeneklidir. Boş seçeneği cinsiyeti bilinmeyen aile yakını bilgi girişi için kullanılır.
Doğum tarihi: Personelin doğum tarihidir.
Medeni hali: Personelin medeni durumunun kaydedildiği alandır. Medeni durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilerek alana aktarılır.
Ehliyet sınıfı: Ehliyet bilgisinin kaydedildiği alandır. Ehliyet sınıfı seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.
Pasaport numarası: Personele ait pasaportun numarasıdır.
Öğrenim durumu: Öğrenim durumunun kaydedildiği alandır. Öğrenim durumu seçenekleri listelenir ve ilgili durum alana aktarılır. Raporlama amaçlı kullanılır.
Mesleği: Personelin mesleğinin belirtildiği alandır. Raporlama amaçlı kullanılır. 
Meslek Kodu: Personelin meslek kodunun seçildiği alandır. SGK tarafından belirlenmiş meslek kodları listelenir ve seçim yapılır. SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK İşten Ayrılış Bildirgesi formlarında bu alanda seçilen meslek kodu kullanılır. Ayrıca Personel Listesi raporunda da meslek kodları bilgisi takip edilir.
Askerlik durumu: Erkek çalışan için askerlik durumu bu alanda belirtilir. Durum seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Terhis, Tecil, Muaf ve boş olmak üzere 4 seçeneklidir. Askerlik durumu alanında yapılan seçime göre terhis tarihi ve tecil süresi bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Cinsiyet alanında Kadın seçiminin yapılması durumunda bu alanlara bilgi girilemez.
Sicil Kartları üzerinden ayrıca puantaj kartı açma, borç kaydı ekleme ve personelin tabi olduğu kurum çalışma parametrelerini kaydetme ve izleme işlemleri de yapılır.
Bunun için Sicil Kartları üzerinde yer alan ilgili seçenekler kullanılır:
Puantaj Ekle
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait puantaj kartını eklemek için kullanılır.
Borç Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait borç işlemi eklemek için kullanılır.
Tabi Oldukları
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait tabi olduğu kurum çalışma parametrelerini kaydetmek için kullanılır.
Aktivite Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden aktivite kaydı eklemek için kullanılır.
Atama Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden atama kaydı eklemek için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder