LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 12:36:00 by logo bayisi   No commentsLogoConnect - Ticari Sistem Entegrasyonu

Yazdır
  LogoConnect; Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go kullanıcılarının ve ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon farkı gözetmeksizin birbirleri arasında bilgi transferini sağladıkları bir gönderim aracıdır.
  Logo uygulamalarını kullanan müşteriler birbirlerine malzeme bilgilerini, siparişlerini, fatura ve irsaliyelerini LOGOCONNECT sunucusu üzerinden gönderebilirler.
  Sipariş ve fatura gönderimlerini parametrelerde yapacakları düzenlemelerle çapraz şekilde yapabilirler. Bu durumda bir müşterinin paketleyip sunucuya gönderdiği alınan sipariş fişi ya da mal alım faturası diğer müşteriye verilen sipariş fişi ya da satış faturasına dönüştürülerek ulaştırılır.
  LOGOCONNECT kullanıcıları birbirlerine gönderecekleri sipariş, irsaliye, fatura ve mahsup fişlerini, kullandıkları Logo uygulamasında (Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go) ilgili program bölümlerinde kaydederler. Bu belgelere LogoConnect üzerinden ulaşıp hangi cari hesaba göndereceklerini ve gönderim şekillerini belirterek paketler oluşturur ve istedikleri cari hesaba gönderirler.
  Dahili connect sisteminde, connect kurulumu ve gerekli ayarlarının yapıldığı durumda ticari programda girilmiş fiş üzerinden doğrudan gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu durumda kullanıcı Logo Connect programına girmeden, ticari program üzerinden istediği gönderimi yapabilecektir.
  Sistemin çalışması için, Sistem İşletmeni’nde Kuruluş Bilgileri seçeneklerinden, “LogoConnect Kullanıcı Girişi” ne Logo Connect kullanıcı adı ve şifresi girilir.  Öndeğer çalışma alanı seçimi ve aktarım için geçerli olacak parametreler LogoConnect üzerinden yapılmaktadır. Ticari sistemde dahili connect için yapılması gereken ikinci işlem ise E-işkodu girilmiş Cari hesap kartlarında, ticari sistemdeki firma numaralarının Logo Connect tabında belirtilmesidir.
  Sistem işletmeninde LogoConnect kullanıcı bilgilerinin girildiği ve cari hesap kartında sistemdeki firma numarasının seçilmesinin ardından artık dahili connect kullanımına geçilebilmektedir.
Transfer Edilecek Kayıtlar ve Fişler
  • Cari Hesap Kartları
  • Malzeme ( Sınıfı ) Kartları
  • Fiyat Kartları
  • Malzeme Fişleri
  • Sipariş
  • İrsaliye
  • Fatura
  • Muhasebe Fişleri
UYGULAMA

  Sistem işletmeninden kullanıcı girişi yapılır.
LogoConnectKullancGirisi
LogoConnectKullancGirisi_Bilgileri 
  Cari hesap kartlarının LogoConnect tabından ilgili carinin sistemdeki firma numarası girilir. Burada girilen firma numarası, içinde bulunulan firmadan kart ya da fişlerin gönderileceği diğer  firmaya ait numaradır. Cari hesap kartı ise ilgili firma için  mevcut firmada açılmış cari hesap kartıdır.
CariHesapKart_LogoconnectSekmesi
  Kartların üzerinde F9 seçeneklerinden “Firmaya Gönder”, “Firmaya Gönder (Sil)” işlemleri yapılabilir ayrıca LogoConnect hareketleri izlenebilir.
CariHesapKart_F9Menu
  Fişlerin üzerinde F9 seçeneklerinden; “Firmaya Gönder (Düz)”, “Firmaya Gönder (Çapraz)”,”Firmaya Gönder (Sil)” seçenekleri ile gönderim yapılabilir.
CariHsFisleri_F9Menu
  Yapılan işlemler Logo Connect üzerinden de takip edilebilir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...