LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Devir sonrasında cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler şu şekildedir:
Hesap Özeti: Cari hesap açılış fişleri bu pencerede açılış için ayrılan bölümde görüntülenecektir.
Risk Bilgileri: Karşılıksız Çek / Protestolu Senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır ya da sıfır değeri alacaktır.
Risk Toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana "artı" olarak, alacak ise "eksi" olarak aynen yazılacaktır.
Aynı şekilde raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir.
İrsaliye riski devredilmeyecektir.
Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.
Borç Takip Penceresi: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türüne göre, borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.
Döviz Toplamları: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türlerine göre gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir.
Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılış fişleri aracılığıyla yapılır.
Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:
İşlem Dövizi Türüne Göre: Her işlem dövizi cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.
İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait cari hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bu fişlerin satırlarında cari hesabın işlem dövizi türü, döviz tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karşılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi karşılığı olarak hesaplanır.)
Devir parametrelerinde cari hesap devri "ödeme / tahsilat hareketlerine göre aktarılacak" seçilmiş ise, o cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrılmış olan tüm borç takip pencerelerinde o anda kapanmamış olarak görünen hareketler, işlemlerin yapıldığı işyerleri ve borç / alacak türüne göre ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından ödeme hareketleri oluşturulur. Daha sonra işyerlerine göre kesilen açılış fişlerinde cari hesapların işlem dövizine ve borç / alacak türüne göre parçalanmış bakiyeleri ayrı satırlar halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında geçmiş dönem fiş bilgileri getirilir.
Devir parametrelerinde cari hesap devri "son bakiye üzerinden yapılacak" seçilmiş ise o cari hesabın işlem dövizlerine ve işyerlerine göre parçalanmış olan bakiyesi borç takip işlemlerine bakılmaksızın açılış fişlerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılış işlemleri vadesi mali yıl başına eşit olan hareketler olarak değerlendirilir.
Parametre cari hesap son bakiye ticari işlem grubu üzerinden seçilmiş ise o cari hesabın ticari işlem grubu ve işlem dövizlerine göre bakiyeleri işyerleri bazında açılış fişlerinde listelenecektir.
Cari hesap kredi kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi devir işlemleri ile bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.
Hiç bir cari hesap işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.
Kredi katı fişleri ise devir ile aktarılmaz.
Kredi Kartı Tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi ile önceki dönemdeki fişlerin tahsilatı yeni dönemde gerçekleştirilebilmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...