LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Bankaya tahsil ya da teminata çıkılacak çek ve senetler, bordro satırlarına tek tek ya da topluca aktarılır.
Bankaya Teminata Çıkış İşlemleri
Bankaya teminata çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Teminat) senetler için, Senet Çıkış (Banka Teminat) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.
Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bankaya Çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek ve senetler tek tek işaretlenerek ya da Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirlenerek topluca seçilir. "Aktar" seçeneği ile çek/senetler bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek/senet bordroda ayrı bir satır olarak listelenir.
Tahsile Çıkış İşlemleri
Bankaya tahsile çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Tahsil) senetler için, Senet Çıkış (Banka Tahsil) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bankaya Çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek ve senetler tek tek işaretlenerek ya da Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirlenerek topluca seçilir. "Aktar" seçeneği ile çek/senetler bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek ya da senet bordroda ayrı bir satır olarak listelenir.
Çek Çıkış (Banka Tahsil) ve İşlem Bordroları (Müşteri Çeki-Banka Tahsil) İşlemlerinde Döviz Kuru Girişi ve Muhasebe Kayıtları
Banka tahsil için çek çıkış işlemlerinde döviz kuru belirtilerek dövizli çekin çıkış günündeki kurundan muhasebeye aktarılması sağlanır. Bunun için çek çıkış (banka tahsil) bordro satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tahsil Kuru seçeneği kullanılır. 
Dövizli çek için tahsil kuru girişi yapılıp "Çek tahsil kuruyla değerlensin" seçeneği işaretlendiğinde Değerlenmiş Tutar kolonuna çekin tahsil kuruyla hesaplana yeni yerel para birimi karşılığı tutar yazılır. Bu durumda muhasebeye giden tutarlar artık değerlenmiş tutarlardır.
Kur farkı işleminde dikkate alınacak kur dövizli çekin yeni girilen tahsil kurudur.
Muhasebe satırlarındaki döviz bilgileri de yeni kurdan hesaplanır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...