LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Ayarlar

Kurumlara Parametre Aktarımı

Çalışma parametrelerindeki değişiklikleri kurum ya da kurumlara toplu olarak yansıtmak için Parametrelerin Kurumlara Aktarımı seçeneği kullanılır. Kurum çalışma parametrelerinde zamanla olabilecek değişiklikler seçilecek kurumlara toplu olarak aktarılır, uygulanması sağlanır ya da uygulamadan kaldırılır. Çalışma parametrelerinin kurumlara aktarım işlemi;
  • Birden fazla sayıda kurum ile çalışılması durumunda genel parametrelerin seçilecek kurumlara aktarımı için,
  • Uygulamadan kaldırılacak ya da konulacak bir çalışma parametresinin seçilecek kurumlara aktarımını sağlamak için yapılır.

Tanımlı ya da seçilecek kuruma ait parametrelerin aktarımı

Kurum parametre değişikliklerinde tanımlı tüm genel çalışma parametrelerini listelemek için kurum kodu alanı boş bırakılır yani kurum seçilmez. Bu durumda tanımlı tüm parametreler listelenir ve aktarılacaklar seçilir.
Bir kurumun parametreleri kullanılacaksa Kurum Kodu alanında ilgili kurumun kodu belirtilir. Kurum için tanımlı çalışma parametreleri Parametreler alanında listelenir.
Parametreler geçerlilik tarihi verilerek seçilecek kurumlara aktarılır. Parametrelerin kurumlara aktarımında geçerlilik tarihi alanında verilen tarih esas alınır. Parametreler alanında bu tarihten itibaren geçerli olan parametreler listelenir ve aktarılacaklar seçilir.
  • Aktarım işleminde yanına + işareti konulan parametre belirtilen kuruma aktarılır.
  • Aktarım işleminde yanına - işareti konulan parametre belirtilen kurum ya da kurumlara aktarılmaz.
Örneğin; Sosyal yardımlardan yemek yardımının 1 Nolu kurum için yürürlülükten kaldırılması isteniyor.
Bu durumda parametre listesinde sosyal yardımlar grubu altındaki yemek yardımının yanına (-) işareti koyulur. Diğer parametrelerin yanına hiç bir işaret koyulmaz. Aktarım işleminde yanına hiç işaret koyulmayan çalışma parametreleri önceden geçerli oldukları kurumlarda aynı şekilde uygulanacaktır.
Aktarım işleminin hangi kurumlara yapılacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. Kurum parametreleri filtre penceresinde aktarım yapılacak kurumlar işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm kurumlar seçilidir. 

Sicil Kartlarına Parametre Aktarımı
Parametrelerin sicil kartlarına aktarımı ile kurum çalışma parametrelerinde olabilecek değişiklikler ya da farklı uygulamalar seçilen kurumlardaki sicil kartlarına tek seferde, zamana kaybı ve kullanım hatalarının önüne geçilerek uygulanır. Parametre aktarımı şu durumlarda yapılır:
  • Sicil kartı kaydedildikten sonra tanımlanmış yeni bir kurum çalışma parametresi var ise bunun bütün çalışanlara veya bazı çalışanlara uygulanması için
  • Kurumda bazı bölümlere uygulanmayan bir kurum çalışma parametresinin bu bölüm çalışanlarının tabi oldukları kurum çalışma parametreleri arasından toplu olarak kaldırılması için
  • Uygulamadan kaldırılacak bir çalışma parametresinin bütün sicil kartlarından toplu olarak kaldırılması için


Aktarım Bilgileri
Geçerlilik tarihi alanında aktarılan çalışma parametresinin hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilir.
Kullanımda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta geçerlilik tarihi ile ilgilidir.
Atama yapılan bütün çalışanlar için geçerlilik tarihi aynı olmalıdır. Eğer farklı geçerlilik tarihleri söz konusu ise her bir geçerlilik tarihi için ayrı ayrı toplu atama yapılması veya bütün atamaların tek tek gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Kurum kodu alanında parametreleri aktarılacak kurum belirtilir. Kurum kodu verildiğinde kurum için tanımlı çalışma parametreleri Parametreler alanında listelenir. Aktarılacak çalışma parametreleri grup olarak ya da tek tek belirlenir.
Parametre seçimi şu şekilde yapılır:
Yanına (+) koyulan çalışma parametresi filtre yardımıyla seçilmiş grup ya da sicil kartlarında geçerli olacaktır. A kurumuna bağlı 1 nolu işyerinde gece vardiyası uygulanmaya başlanacaktır. Kurum çalışma parametrelerinde tanımlanan gece vardiyası sadece 1 nolu işyerinde çalışan kişilere uygulanacaktır.
Kurum kodu alanından A kurumunun işaretlenmesiyle, bu kurum için tanımlanmış olan çalışma parametreleri parametreler listesi alanına gelir. Parametre listesinden ek mesailerden gece vardiyası parametresinin yanına (+) işareti koyulur. Filtre yardımıyla  atamanın uygulanacağı 1 nolu işyeri işaretlenir ve işlem başlatılır.
Yanına (-) koyulan çalışma parametresi seçilen kişilere daha önceden uygulanmakta iken, aktarım işlemi sonrası uygulanmayacaktır.
Aktarım işleminde yanına hiç işaret koyulmayan çalışma parametreleri önceden geçerli oldukları sicil kartlarında aynı şekilde uygulanacaktır. Bunlarla ilgili parametre değişikliği söz konusu değildir.
Aktarım işleminin yapılacağı sicil kartları filtreler seçeneği ile belirlenir. Sicil kartları filtreler penceresinde filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Tamamdüğmesi tıklanır ve aktarım penceresine dönülür.  Başlat seçeneği ile aktarım işlemi yapılır.Onaylama

Puantaj Kartı Onaylama
Puantaj kartı sicil bilgilerinde yer alan Onay seçeneği ile puantaj kartı için onay işlemi yapılır. Böylece onaylanmış puantaj kartlarının değişiklik ve silme işlemlerine kapatılması, raporlarda bu parametrenin kullanılarak ilgili puantaj kartlarının listelenmesi ya da listelenmemesi sağlanır. 
Bu seçenek öndeğer olarak işaretsiz gelir. Onay işlemi yapılacaksa Onay seçeneği işaretlenir.
Onaylanmış bir puantaj kartındaki onayı kaldırmak için Puantaj Kartları Listesi'nde (browser)  sağ fare  tuşu menüsündeki Onay İptali seçeneği kullanılır.
0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...