LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 11:16:00 by muhasebe eğitimi   3 comments

LOGO E-DEFTER KONTROL RAPORU
Logo E-Defter oluşturmadan önce hataları tespit etmek amacıyla kullanılan rapordur.

Yönetim Karar Destek altında yer alan Rapor Üretici raporları arasında çalışmaktadır.

-          Rapor Üretici ile yazılmış bir rapor olduğundan hatalar tek satır olarak listelenmektedir.

-          2.29 versiyonla birlikte muhasebeleştirme işlemi yapıldığında fişe ait belge detayı LG_XXX_YY_EBOOKDETAILDOC tablosuna yazılmaktadır. Bu raporda 2.29 ve sonra yapılan muhasebeleştirme işlemlerine göre çalışmaktadır.
İlgili firmada Yıl ve Ay bilgisi verildiğinde 17 tane madde ve Mizan kontrolü yapılmaktadır.

İşlem Açıklaması             : Hangi işlemin kontrol edildiği detaylı olarak açıklanmaktadır.

Durum                                 : Rapor sonucunda İşleme ait bilgi listelenmektedir.

Sorun yok           : Sorun ile karşılaşılmamıştır.
Hatalı Kayıt        : İlgili işleme ait hatalı kayıtlar olduğu anlamına gelir.
Mizan Kontrolü: Son satırdaki mizan bilgisi yer almaktadır.


Detay                                   : Durum kolonunda “Hatalı Kayıt” yazıyorsa buna ait ilk kayıt burada yer almaktadır.

Kayıt Tipi                            : Detayda listelenen bilgilerin hangi tablo ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Hata Sayısı                         : Hatalı işlemle ilgili Detay ve Kayıt tipi alanında ilk kayıt listelenmektedir. Hata sayısı alanında kaçtane hata olduğu bilgisi yeralmaktadır.
İŞLEM DETAYI

1.       Yevmiye Madde Numaralama Kontrolü                       : Raporda belirtilen aydan önceki ay varsa; son yevmiye madde numarası alınarak raporun sıralı olarak devam edip etmediği kontrol edilmektedir.

-          Yevmiye madde numaralama işlemi tekrar yapılmalıdır.

2.       EMFLINE Tablosunda GLOBLINENO Kontrolü             : Raporda belirtilen aydan önceki ay varsa; bir önceki ayın son yevmiye madde numarasına ait son GLOBLINENO bilgisi alınarak +1 ilave edilip kontrol edilmektedir. Kontrol sonucu EMFLINE tablosundaki GLOBLINENO kolonundaki değer ile olması gereken değer arasında fark varsa ilk kayıt listelenmektedir.

-          Yevmiye madde numaralama işlemi tekrar yapıldığında EMFLINE tablosundaki GLOBLINENO değeride tekrar oluşturulmaktadır.

3.       L_CAPIFIRM Tablosunda Sözleşme Tarihi Kontrolü : Sistem İşletmeninde ilgili firmanın Detaylar penceresinde Mali Müşavir Sözleşme tarihi yeralmaktadır. Sözleşme tarihi ilgili Defterin alındığı Yılda ve ilgili ayın son tarihi yada büyük olmalıdır.

-          Mali Müşavir Sözleşme tarihi sistem işletmeninden düzeltilmelidir.

4.       L_CAPIFIRM Tablosunda E-Defter Geçiş Tarihi Kontrolü       : Sistem İşletmeninde ilgili firmanın E-Deflet penceresinde E-Defter’ e geçiş tarihi yer almaktadır. Burada tarih bilgisi boşsa yada defterin alındığı tarihten büyükse hata vermektekdir.

-          E-Defter’ e geçiş tarihi sistem işletmeninden düzeltilmelidir. Firma E-Defter vermeye Ocak ayı ile birlikte verdiyse 01.01.2015 olarak belirtilmelidir.

5.       Muhasebe Fişleri içerisinde Ekleyen Kullanıcı Kontrolü : Muhasebede fişleri ekleyen yada Muhasebeleştirme yapan kullanıcının sistem işletmeninde kullanıcı tanımlarında Adı ve Soyadı bilgisinin olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kullanıcı detayı yoksa listelenmektedir.

-          Sistem İşletmeninde kullanıcı tanımlarında detaylar penceresinde Adı ve Soyadı bilgisi dolu olmalıdır.

6.       Muhasebe Fişleri içerisinde İşyeri ve Bölüm Kontrolü : Muhasebede oluşan fişin İşyeri ve Bölüm bilgisi Sistem işletmenindeki İşyeri ve bölüm numaraları ile karşılaştırılmaktadır. Sistem işletmeninde olmayıp fişde olan işyeri veya bölüm varsa listelenmektedir.

-          Muhasebe fişinde olup sistem işletmeninden olmayan işyeri yada bölüm eklenebilir yada muhasebe fişindeki işyeri yada bölüm bilgisi olan işyeri veya bölüm numarası olarak değiştirilmelidir.7.       Muhasebe Fişi olup Satırları olmayanların Kontrolü               : Yevmiye madde numarası olup satırları olmayan fişler varsa hatalı olarak listelenmektedir. E-Defter almadan önce boş olarak ayrılmış fiş olmamalıdır.

-          Boş fiş varsa iptal edilerek tekrar yevmiye madde numaralama yapılmalı yada fişin satırları girilmelidir.

8.       Muhasebe Fiş Satırları Kontrolü       : Muhasebe fiş satırlarının tutulduğu EMFLINE satırlarında bulunan hesabın açıklaması olup olmadığı, ACCOUNTCODE kolonundaki ilk 3 değer ile KEBICODE alanındaki değerin karşılaştırılması, ACCOUNTREF kolonundaki değer ile ACCOUNTCODE değerinin eşit olup olmadığı karşılaştırılmaktadır.

-          Fiş içerisinde yer alan ilgili hesap kodu kontrol edilmelidir. Fişe değiştir kaydet yapılarak kontrol edilebilir veya Hesap açıklaması yoksa açıklama girilmelidir.

9.       Muhasebe Fiş Toplamları Kontrolü : Muhasebe fişine ait fiş toplam bilgileri kontrol edilmektedir. Borç ve Alacak birbirine eşit değilse hatalı olarak listelenmektedir.

-          EMFICHE tablosundaki TOTALACTIVE ve TOTALPASSIVE kolonları Decimal olarak karşılaştırılmalıdır eğer fark varsa SQL’ den update edilebilir. (Logo Telefon Destek ile görüşülerek ilgili query istenebilir.)

10.   Muhasebe Fiş Satır Toplamları Kontrolü      : Muhasebe fişine ait satır toplamları kendi içerisinde kontrol edilmektedir. Borç ve Alacak birbirine eşit değilse hatalı olarak listelenmektedir.

-          EMFLINE tablosundaki DEBIT ve CREDIT kolonları Decimal olarak karşılaştırılmalıdır eğer fark varsa SQL’ den update edilebilir. (Logo Telefon Destek ile görüşülerek ilgili query istenebilir.)

11.   EBOOKDETAILDOC Tablosunda Boş Satır Kontrolü : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda MODULENR=0 olup EMFICHEREF değeri ilgili ayda yer alan bir fiş yada satıra ait olup Belge Tarihi yada Belge Numarası boş olanlar listelenmektedir.

-          İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

12.   EBOOKDETAILDOC Tablosunda EMFLINEREF Satır Kontrolü               : LG_XXX_YY_EMFLINE tablosunda belge detayı olmasına rağmen LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda olmayanlar listelenmektedir.

-          İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

13.   EBOOKDETAILDOC Tablosunda EMFICHEREF Satır Kontrolü               : LG_XXX_YY_EMFICHE tablosunda belge detayı olmasına rağmen LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda olmayanlar listelenmektedir.

-          İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

14.   EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Diğer Olanların Kontrolü            : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 6 olanların Belge Numarası, Belge Tarihi ve Belge Açıklaması kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.
-          İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

15.   EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Fatura Olanların Kontrolü          : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 2 olanların Belge Numarası, Belge Tarihi ve Belge Açıklaması kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.

-          İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.


16.   EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = ÇekSenet Olanların Kontrolü : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 0 olanların Belge Numarası ve Belge Tarihi kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.

-          İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

17.   EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Makbuz Olanların Kontrolü       : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 0 olanların Belge Numarası, Belge Tarihi ve Ödeme açıklaması kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.

-          İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.


18.   Mizan Kontrolü       : İlgili aya ait detay bilgiler yeralmaktadır.

-          Firma Ünvanı
-          E-Defter’ e ait Yıl ve Ay bilgisi
-          Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
-          Fiş sayısı
-          İlk Yevmiye No
-          Son Yevmiye No
-          İlk Globlineno
-          Son Globlineno

-          İlgili aya ait Mizan Borç ve Mizan Alacak bilgileri Listelenmektedir.

3 yorum:

 1. 1. Anadolu, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  2. Arnavutköy İmrahor, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  3. Arnavutköy İslambey, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  4. Arnavutköy Merkez, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  5. Arnavutköy Yavuzselim, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  6. Atatürk, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  7. Bahşayış, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  8. Boğazköy Atatürk, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  9. Boğazköy İstiklal, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  10. Boğazköy Merkez, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  11. Bolluca Merkez, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  12. Deliklikaya, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  13. Dursunköy, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  14. Durusu Cami, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  15. Durusu Zafer, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  16. Hastane, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  17. İstasyon, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  18. Sazlıbosna, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  19. Nakkaş, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  20. Karlıbayır, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  21. Haraççı, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  22. Hicret, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  23. Mavigöl, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  24. Nenehatun, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  25. Ömerli, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  26. Taşoluk, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  27. Taşoluk Adnan Menderes, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  28. Taşoluk Çilingir, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  29. Taşoluk Fatih, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  30. Taşoluk M. Fevzi Çakmak, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  31. Taşoluk Mehmet Akif Ersoy, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  32. Yeşilbayır, Arnavutköy logo bayisi, logo servi
  1. Aşıkveysel, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  2. Atatürk, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  3. Barbaros, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  4. Esatpaşa, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  5. Ferhatpaşa, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  6. Fetih, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  7. İçerenköy, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  8. İnönü, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  9. Kayışdağı, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  10. Küçükbakkalköy, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  11. Mevlana, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  12. Mimarsinan, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  13. Mustafa Kemal, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  14. Örnek, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  15. Yeniçamlıca, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  16. Yenişehir, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  17. Yenisahra, Ataşehir logo bayisi, logo servi
  1. Ambarlı, Avcılar logo bayisi, logo servi
  2. Cihangir, Avcılar logo bayisi, logo servi
  3. Denizköşkler, Avcılar logo bayisi, logo servi

  YanıtlaSil
 2. 4. Firuzköy, Avcılar logo bayisi, logo servi
  5. Gümüşpala, Avcılar logo bayisi, logo servi
  6. Merkez, Avcılar logo bayisi, logo servi
  7. Mustafa Kemal Paşa, Avcılar logo bayisi, logo servi
  8. Tahtakale, Avcılar logo bayisi, logo servi
  9. Üniversite, Avcılar logo bayisi, logo servi
  10. Yeşilkent, Avcılar logo bayisi, logo servi
  1. Bağlar, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  2. Barbaros, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  3. Çınar, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  4. Demirkapı, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  5. Evren, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  6. Fatih, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  7. Fevzi Çakmak, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  8. Göztepe, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  9. Güneşli, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  10. Hürriyet, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  11. İnönü, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  12. Kâzım Karabekir, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  13. Kemalpaşa, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  14. Kirazlı, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  15. Mahmutbey, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  16. Merkez, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  17. Sancaktepe, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  18. Yavuzselim, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  19. Yenigün, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  20. Yeni, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  21. Yıldıztepe, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  22. Yüzyıl, Bağcılar logo bayisi, logo servi
  1. Bahçelievlerlogo bayisi, logo servi
  2. Cumhuriyetlogo bayisi, logo servi
  3. Çobançeşmelogo bayisi, logo servi
  4. Fevzi Çakmaklogo bayisi, logo servi
  5. Hürriyetlogo bayisi, logo servi
  6. Kocasinanlogo bayisi, logo servi
  7. Siyavuşpaşalogo bayisi, logo servi
  8. Soğanlılogo bayisi, logo servi
  9. Şirinevlerlogo bayisi, logo servi
  10. Yenibosnalogo bayisi, logo servi
  11. Zaferlogo bayisi, logo servi
  1. Ataköy 1. kısım, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  2. Ataköy 2-5-6. kısım, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  3. Ataköy 3-4-11. kısım, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  4. Ataköy 7-8-9-10. kısım, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  5. Basınköy, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  6. Cevizlik, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  7. Kartaltepe, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  8. Osmaniye, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  9. Sakızağacı, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  10. Şenlikköy, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  11. Yeni, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  12. Yeşilköy, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  13. Yeşilyurt, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  14. Zeytinlik, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  15. Zuhuratbaba, Bakırköylogo bayisi, logo servi
  1. Altınşehir, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  2. Bahçeşehir 1. Kısım, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  3. Bahçeşehir 2. Kısım, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  4. Başak, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  5. Başakşehir, Başakşehirlogo bayisi, logo servi

  YanıtlaSil
 3. 6. Güvercintepe, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  7. Kayabaşı, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  8. Şahintepe, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  9. Ziya Gökalp, Başakşehirlogo bayisi, logo servi
  1. Altıntepsi, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  2. Cevatpaşa, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  3. İsmetpaşa, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  4. Kartaltepe, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  5. Kocatepe, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  6. Muratpaşa, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  7. Orta, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  8. Terazidere, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  9. Vatan, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  10. Yenidoğan, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  11. Yıldırım, Bayrampaşalogo bayisi, logo servi
  1. Abbasağa, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  2. Akatlar, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  3. Arnavutköy, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  4. Balmumcu, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  5. Bebek, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  6. Cihannüma, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  7. Dikilitaş, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  8. Etiler, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  9. Gayrettepe, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  10. Konaklar, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  11. Kuruçeşme, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  12. Kültür, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  13. Levazım, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  14. Levent, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  15. Mecidiye, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  16. Muradiye, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  17. Nisbetiye, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  18. Ortaköy, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  19. Sinanpaşa, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  20. Türkali, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  21. Ulus, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  22. Vişnezade, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  23. Yıldız, Beşiktaşlogo bayisi, logo servi
  1. Acarlar, Beykozlogo bayisi, logo servi
  2. Anadoluhisarı, Beykozlogo bayisi, logo servi

  YanıtlaSil