LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 11:55:00 by muhasebe eğitimi   No comments
Personel sicil, eğitim işlemlerinde kullanılacak erişim, sağlık, aile bireyleri, öğrenim durumu vb. bilgiler için tip tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Personele ait bu tür bilgiler için tip tanımlarının yapılması bilgi girişinde kullanım kolaylığı ve raporlamada esneklik sağlayacaktır.
Erişim Tipleri
Aile Bireyleri
Sağlık Kontrol Tipleri
Öğrenim Durumu Tipleri
Özel Durum Tipleri
Genel Bilgi Tipleri
Ödül/Ceza Tipleri
Yuvarlama Tabanı Tipleri
Bordro Tipleri
SGK İndirim Kanunları
SGK Belge Türleri
İzin Tipleri
Giyim Bilgi Tipleri
Evrak Tipleri
Sicil İş Akış Tipleri
SGK Eksik Çalışma Nedenleri
SGK İşten Çıkış Nedenleri
SGK İşten Çıkış Nedenleri 4C

0 yorum:

Yorum Gönder