LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 12:04:00 by muhasebe eğitimi in    No comments
Sistem İşletmeni program bölümü kurumların açıldığı, çalışma alanı tanımlarının yapıldığı, kullanıcı, grup ve terminallerin kaydedildiği ve programı kullanım yetkilerinin ve döviz parametrelerinin belirlendiği bölümdür. Buna göre Sistem İşletmeni bölümünde;
  • Kurum tanımları
  • Çalışma alanı tanımları ve çalışma alanı özellikleri
  • Puantaj ve sicil alan detay başlıkları
  • Bordro ve sicil grup tanımları
  • Kurumun değişik merkezlerde iş yerleri ve organizasyonel olarak farklı işlevleri yerine getiren bölümler
  • Kullanıcı, grup  ve bunların kullanacağı terminal tanımları kaydedilir
  • Programın değişik bölümlerinin kimler tarafından kullanılacağı belirlenir, yetkileri sınırlayarak gerek menü gerekse bilgilere ulaşımda güvenlik sağlanır. 
Tüm bu işlemler Sistem İşletmeni menüsünde yer alan ilgili seçenekler kullanılarak gerçekleştirilir. 

Dosya
Gruplar: Kullanıcıların ait olduğu grupların tanımlandığı ve grup yetkilerinin belirlendiği menü seçeneğidir.
Kullanıcılar:Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı menü seçeneğidir. Kullanıcı tanımının yanında o kullanıcının bağlı olduğu grubun belirlenmesi, kullanıcı yetkileri gibi işlemler bu bölümden yapılır.
Terminaller: Kaynakları programının ya da sisteme bağlı uygulamaların çalıştırılabileceği bilgisayarların ya da veri dağıtıcı (Gateway, Remote access server) makinelerin her biri terminaldir. Bu tanımlar, Terminaller menü seçeneği ile kaydedilir.
Veri Merkezleri: Veri merkezi tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Veri merkezi numarası, şubeler arası veri aktarımında kullanılan numaradır.
Çalışma Alanı Tanımları: Çalışma alanlarının, sicil ve bordro gruplarının, sicil ve puantaj detayı alan başlıklarının tanımlandığı menü seçeneğidir. Personel işlemleri değişik çalışma alanlarında izlenebilir.
Kurumlar: Kurumların, kuruma ait işyeri ve bölüm tanımlarının yapıldığı menü seçeneğidir.
Bölüm Tanımları: Bölüm tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Bölüm tanımları organizasyon tanımlarında kullanılır.
Birim Tanımları: Birim tanımlarının kaydedildiği menü seçeneğidir. 
Web Servis Bağlantıları: Web hizmetleri için kullanıcı adı ve şifresinin kaydedildiği menü seçeneğidir.
Kayıt Numaralama: Sicil kartlarının firmaya özel numaralar ile kaydedildiği ve izlendiği menü seçeneğidir.
Windows Dizin Hizmeti: Windows Dizin hizmeti, ağ üzerindeki nesneler hakkındaki bilgilerin depolandığı menü seçeneğidir. Böylece bu bilgiler yöneticiler ile kullanıcılar tarafından kolayca bulunması ve kullanılması sağlanır.
Veri Tabanı Güncelleme: Tabloların kullanılan program versiyonuna göre güncellenmesi işleminde kullanılır.
Kullanıcı İzleme: Programda çalışan kullanıcı bilgilerinin tarih, saat, kullanıcı adı ve terminal bilgileri ile listelendiği menü seçeneğidir.

İşlemler
Sistem Bilgileri Aktarımı: Çok sayıda firma ile çalışılması ve firmanın değişik merkezlerde işyerlerinin olması durumunda sistem bilgilerini  aktarmak için kullanılır.
Ticari Sistemden Veri Aktarımı : Bordro ve Ticari Sistem programları arasında banka, demirbaş ve masraf merkezi tanımları için veri aktarımının gerçekleştirildiği menü seçeneğidir.

Kuruluş Bilgileri
Döviz Türleri: Döviz özelliğinin kullanılması durumunda Döviz türleri ve bunlara ilişkin bilgilerin kaydedildiği menü seçeneğidir.
Döviz Parametreleri: Döviz kullanımı ile ilgili parametrelerin belirlendiği menü seçeneğidir.
Adres Bilgileri: Ülke, şehir, ilçe, semt ve posta kodu bilgilerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.
E-Posta Ayarları: E-posta sunucusunun belirlendiği menü seçeneğidir. 
Web Hizmetleri Hesap Ayarları: Web hizmetleri hesap ayarlarına ait hesap adı ve sunucu adresine ait bilgilerin girildiği menü seçeneğidir.
Web Şifre Sistemi Ayarları: Web hizmetlerine ait şifrelerin süre bilgilerine göre uyarı ve değişiklik işlemlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.
Şifre Sistemi Ayarları: Kullanıcı şifrelerinin süre bilgilerine göre uyarı ve değişiklik işlemlerinin belirlendiği menü seçeneğidir.
Program Kataloğu: Programın bulunduğu kataloğun belirtildiği menü seçeneğidir.
Kolay Kurulum Sihirbazı: Kurum, bölüm, birim ve işyeri tanımlarının sırayla ekrana gelen sayfalar izlenerek yapıldığı menü seçeneğidir.
Zorunlu Alanlar: Sicil ve Başvuru kartlarında mutlaka bilgi girilmesi gereken alanların belirlendiği menü seçeneğidir.


0 yorum:

Yorum Gönder