LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 11:36:00 by muhasebe eğitimi   No comments
Satınalma ya da satış siparişine ait detay bilgiler fişteki Detaylar sekmesinden kaydedilir.
Detaylar sekmesindeki alanlar aşağıda listelenmiştir.
İşlem Dövizi Bilgileri: Fiş toplamının işlem dövizi tutar ve kur bilgileri  bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse işlem dövizi kur değeri değiştirilir.
Not
e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem dövizi seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizi fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem dövizi seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizi fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
Aktarıldığında Fiyatlandırma Dövizi: Sipariş fişlerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma dövizi kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı Detay penceresinde Aktarıldığında Fiyatlandırma Dövizi bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:
  • Aynen Kalacak
  • Kuru Güncellenecek
Aynen Kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma dövizi kur bilgileri aynen aktarılır.
Kuru Güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma dövizi kur bilgileri, fiş tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.
Aktarıldığında İşlem Dövizi: Siparişin irsaliye ve faturaya aktarılması durumunda işlem dövizi kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine Detay penceresinde Aktarıldığında İşlem Dövizi bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:
  • Aynen Kalacak
  • Kuru Güncellenecek
Aynen Kalacak seçiminde, sipariş fişleri ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait işlem dövizi kur bilgileri aynen aktarılır.
Kuru Güncellenecek seçiminde ise, işlem dövizi kur bilgileri, fiş tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.
Müşteri Sipariş Numarası: Satış siparişinin müşterideki numarasıdır. Müşteri sipariş numarası raporlarda filtre olarak kullanılır.
Teminat Riskini Etkileyecek: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda, işlemin teminat riski hesaplarında dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. İşlemin riski etkilemesi sözkonusu ise alanda yer alan kutu işaretlenir.
Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde sipariş fişinde yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir.
Tevkifat Oranı: Sipariş fişi satırına tevkifat uygulanan bir malzeme seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir. Tevkifat oranı öndeğeri fatura çalışma bilgilerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tavkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.
Tevkifatlı KDV'ler ayrı Hesapta İzlenecek: Tevkifatlı KDV'lere ait işlemlerin ayrı muhasebe hesaplarında izlenmesi durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.
(info) Bu işlemin öndeğeri Fatura Çalışma Bilgileri'nde yer alan Tevkifatlı KDV'ler parametresi ile belirlenir.
Satınalma ve satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte 770,00 TL'yi geçmesi gerekir. Bu limit Diğer İşlemler / Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir.
Açıklama: Bu alanda sipariş fiş açıklaması kaydedilir.
Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda sipariş fişi doküman izleme numarasının verildiği alandır.
Riski Etkileyecek: Cari hesabın riskinin işlemden etkilenip etkilenmeyeceğini belirtir. İşlemin cari hesabın riskini etkileyecek olması durumunda bu seçenek işaretlenir.
Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.
Kampanya Kodu: Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir. Birden fazla kampanya tanımı kriterinin fişte belirlenen kriterlere uygun olması durumunda, uygulanması istenen kampanya bu alanda belirtilir.
Fiş satırlarında, F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Kampanya Uygula" seçeneği kullanıldığında, birden fazla kampanya tanımı, koşulu fişte girilen bilgilere uygun olsa dahi ilgili fişe burada belirtilen kampanya uygulanacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder