LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


Fişlerde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme / hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.
Aynı fiş içerisinde farklı malzeme / hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme / hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme / hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme / hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme / hizmet işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme / hizmet işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme / hizmet satırı veya malzeme / hizmet hareketi denir. Bir malzeme / hizmet fişine istenen sayıda malzeme / hizmet satırı girilebilir.
Kayıt türü Sabit Kıymet, Depozitolu olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında, yapılan işlemin türü belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir.
Satırdaki malzeme / hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, Tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir.
Malzeme / hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:
Türü: Satır türünü belirtir. Malzeme, Hizmet, Karma Koli, Malzeme Sınıfı, Promosyon, İndirim, Masraf ve Sabit Kıymet seçeneklerini içerir.
Malzeme / Hizmet Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Malzeme / Hizmet Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.
Açıklama 2: Malzeme / hizmetin ikinci açıklama bilgisidir. Satırda malzeme / hizmet seçildiğinde alana otomatik aktarılır.
Varyant Kodu / Açıklaması: Satırda işlem gören malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyant kodudur ya da açıklamasıdır. Kayıtlı malzeme varyantları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
Bu alan Malzeme Kodu alanına seçilen malzemenin varyantlı olup olmamasına bağlı olarak aktif olur. Varyantlı işareti atılmamış bir malzeme için varyant kodu / açıklaması alanı değiştirilemez.
Fişte birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırlar var ise fiş kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarır. Bu satırlar yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fişi Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fiş kaydedilir.
Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.
Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı bu alanda belirlenir. Malzemelere ve hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" tuşu tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı alış ve satış fiyatları, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan / verilen hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

Birim fiyat seçenekleri arasında "Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla" parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Stok Çalışma Bilgileriarasında yer alan Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla parametresinde "Evet" seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. "Hayır" seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.
Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.
Döviz: Fiş satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak Para Birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.
İndirim %: Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.
KDV: Malzeme / hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.
Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Net Tutar: Malzeme veya hizmetin KDV hariç ve indirimler sonrası satır net tutarıdır.
Dövizli Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
KDV (D/H): Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır. KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır.

Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV Dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.
Rezerve: Rezervasyon malın satış ya da üretim için ayrılmasıdır. Bu alanda yapılan seçim üretim ve malzeme takibi açısından önemlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir.
Rezerve Miktarı: Rezerve alanında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, rezerve edilen mal miktarını girmek için kullanılan alandır.
Rezerve Tarihi: Mazlemenin rezerve edildiği tarih bilgisidir. Malzeme toplamları tablosu ve raporlarda rezerve edilen malzemeler için baz alınacak tarih bilgisidir; toplamlar bu bilgiye göre güncellenir. Fiş tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı "Rezerve Tarihleri Değiştirilecektir" mesajı ile uyarır ve rezerve tarihi fiş tarihi doğrultusunda güncellenir.
Statü: Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma ya da satış siparişi statü bilgisi bu alanda belirlenir. "Bekliyor" ve "Kapandı" olmak üzere iki seçeneklidir.
Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.
Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Teslimat Kodu: Malzeme teslim şekli kodudur.
Temin / Teslim Tarihi: Satınalma ve satış sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma siparişinin Temin Tarihi ile Satış siparişinin Teslim Tarihi bu alanda belirtilir.
Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fişte birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.
Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki Ödeme Şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda ödeme planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fişteki boş satırlar için geçerli olur.
Ödemeli satınalma sipariş satırlarında ödeme şekli Kredi Kartı seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde firma kredi kartı fişi ekrana otomatik olarak gelir.

Satış ve/veya satınalma Stok Çalışma Bilgileri'nde Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, sipariş / irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fiş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fiş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.
Ek Vergi Matrahı: Hesaplanmak istenilen ÖTV matrahının doğrudan yazılarak, ÖTV'nin bu alandaki değer üzerinden hesaplanması için kullanılır.
Ek Vergi Tutarı: Satırdaki malzemenin ek vergi uygulamasına tabi olması durumunda hesaplanan ek vergi tutarının görüntülendiği alandır. Bu alan matrah (ek vergi) üzerinden hesaplanan ÖTV tutarını göstermektedir.
Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.
Satış Elemanı Kodu: Bu alana yalnızca satış işlemlerinde bilgi girilebilir. Satışı yapan satıcının kodudur. Satırdaki satış işleminin satıcı ile ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Proje Kodu: Fiş satırında yer alan malzeme/hizmetin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Fişte cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır. 
Masraf Merkezi: Fiş satırına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezidir. Tanımlı masraf merkezleri listelenir ve seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Satırda malzeme seçildiğinde, Malzeme Kartı'nda seçili alımlar/satışlar hesabı masraf merkezi bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilebilir.
Sabit Kıymet Kaydı: Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülendiği alandır.
Sipariş Fiş No / Sipariş Tarihi: Satırdaki işlemin, sipariş fişi ile ilişkilendirilmesi durumunda, irsaliyeye aktarılan siparişin fiş numarası ve tarihi bu alanlara doğrudan gelir.
Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir.

Stok Çalışma Bilgileri'nde "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.
Tevkifat Pay / Tevkifat Payda: Sipariş, irsaliye satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir; istenirse değiştirilir. Malzeme ve hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranları tanımlanabilir. Bu alanlar yalnızca satıra tevkifatlı malzeme / hizmet seçildiğinde edit edilebilir.
Tevkifat Kodu: Sipariş, irsaliye satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat kodunun seçildiği alandır. 
Çıkış İzleme Numarası: Lot / seri takip sistemine dahil olmayan malzemeler için çıkış hareketlerinde izleme amaçlı kullanılır. Bu alan yalnızca satış irsaliyelerinde yer alır.
Üretici Kodu: Talep fişi satırında yer alan malzemenin Üretici Kodu bilgisidir. Üretici kodu alanına bilgi girişi yapıldığında ilgili malzeme satırda yerini alır. 
Teslimat Kodu: Malzeme teslim şekli kodudur. Yalnızca irsaliyelerde yer alır. 
İade İşlemlerine Ait İrsaliyelerde İade Bilgileri: İade irsaliyelerinde iade tipi, iade işlemi ve iade maliyeti alanları yer alır. İade irsaliyesi ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği iade tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade tipi kolonu üç seçeneklidir:
  • İade Maliyeti
  • Giriş/Çıkış Maliyeti,
  • Güncel Maliyet
Giriş Çıkış Maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir.
Güncel Maliyet seçimi yapılırsa, Stok Çalışma Bilgileri'nde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır.
İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. Satırdaki malzemeye ek vergi uygulanması durumunda da Ek Vergi İade Maliyeti alanından kaydedilir.

0 yorum:

Yorum Gönder