LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 09:38:00 by muhasebe eğitimi in    No comments
Kuruma ya da kuruma ait işyerleri ve bölümler için geçerli olacak çalışma zamanları Çalışma Takvimi seçeneği ile kaydedilir. Çalışma takvimi listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:
 
Kodu: Çalışma takvimi kayıt kodudur.
Açıklama: Çalışma takvimi adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Kurum/İşyeri/Bölüm: Çalışma takviminin hangi kurum, işyeri ya da bölüm için geçerli olacağı bu alanlarda belirlenir. Her üç alandan da kayıtlı tanımlar listelenir. Çalışma takviminin geçerli olacağı kurum, işyeri, bölüm seçilir.
Takvim bölümünde; çalışılacak gün ve bu gün için geçerli olacak çalışma zaman aralığı kaydedilir.
Çalışma günleri seçeneği ile kaydedilen bilgiler takvime otomatik olarak yansır. Çalışma günlerinde işaretlenmeyen günler takvimde gri olarak yer alır. Sistem tarihini belirten hücre ise kırmızı renktedir. Çalışma sürelerinin kaydedileceği ay ve yıl ilgili alanlarda seçilir. Seçilen gün için firma, işyeri ve/veya kurumun çalışma durumu ise Saat Aralığı bölümünde, Mesai alanında başlangıç ve bitiş değerleri ile kaydedilir. Bu çalışma zamanı birden fazla gün için de geçerli olacaksa  ilgili günler CTRL tuşu ve fare ile seçilerek işaretlenir. 
Saat Aralığı bölümünde; Kurumun mesai saatleri ve öğle arası tatil süresine ait bilgileri girilir.
İzin kayıtlarında, saat tipinde kaydedilen izin süresi Öğle Arası alanında belirtilen başlangıç-bitiş saati dikkate alınarak hesaplanır.
Çalışma durumu alanında ise belirtilen saat aralığında çalışma durumu belirlenir. 
Evet: Bu sürede çalışılacağını belirtir. 
Hafta Tatili: Bu sürenin hafta tatili olduğunu belirtir. 
Resmi Tatil: Bu sürenin resmi tatil olduğunu belirtir.  
Öndeğer: Çalışma günleri menü seçeneği ile kaydedilen çalışma günlerinin geçerli olacağını belirtir.
 
İzin planlarındaki süre hesaplanırken hem çalışma günleri hem de çalışma takvimi dikkate alınarak işlem yapılır.

0 yorum:

Yorum Gönder