LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 09:46:00 by muhasebe eğitimi in    No comments
İşlem penceresinin İzin Planlama Kaydı bölümünde yer alan alanlardan durum ve açıklama bilgileri kaydedilir. Bu alanlardan kaydedilen bilgiler İzin Kaydı üretiminde filtre olarak kullanılır ve hangi izin planlama kaydına izin ekleneceği ya da çıkartılacağı saptanır.
 
Durum: Eklenecek ya da çıkarılacak kaydın durum bilgisidir. Bu alan
 
 • Plan
 • İptal
 • Ertelendi
 • Yürürlükte
 • Tamamlandı seçeneklerini içerir.
 
Açıklama : İzin planlama kaydına ilişkin açıklama bilgisidir. 
 
Planlayan Bilgileri
Bu bölümde yer alan alanlardan planlayan kişi bilgileri kaydedilir.
 
Sicil numarası/Adı/Soyadı: Bu alanlardan kayıtlı sicil kartları listelenir ve planlamayı yapan personel seçilir.
 
Planlama Tarihi: Planlamanın yapıldığı tarihtir.
 
İzin Bilgileri
İzin planlama kaydında yer alacak izin bilgileridir.
 
Kod: Kayıt türü ve işlem tipi alanlarında yapılan seçime göre izin planlama kaydında yer alacak ya da izin planlama kayıtlarına eklenecek ya da çıkartılacak izin kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen izin tanımında kaydedilen açıklama, bordro durumu ve bordro uygulama tarihi bilgileri ilgili alanlara aktarılır.
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: İznin  başlangıç ve bitiş tarihleridir
 
Süre: İzin süresinin gün ya da saat olarak belirlendiği alandır.
 
İzin Durumu: İzin durumunun belirlendiği alandır. Bu alan;
 • Plan
 • Gerçekleşti
 • İptal
 • Ertelendi
 • Onaylanmadı seçeneklerini içerir.
  
Onaylayan Bilgileri
İzin kaydı ekleme işleminde onaylayan bilgileri bu bölümde yer alan alanlardan kaydedilir.
 
Sicil numarası, adı, soyadı : Bu alanlardan kayıtlı sicil kartları listelenir ve izin ekleme işlemini onaylayan personel seçilir.
 
Değerlendirme Tarihi: İznin değerlendirmeye alındığı tarihtir.
 
Onay: İzin onay durumudur. Bu alan;
 • Değerlendirilmesi
 • Kabul edildi
 • Reddedildi seçeneklerini içerir.
 
İzin planlama ya da izin kartı üretme işleminin hangi personel için yapılacağı ve parametrelere bağlı olarak yapılacak kontroller Filtreler seçeneği ile belirlenir

0 yorum:

Yorum Gönder