LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 11:33:00 by muhasebe eğitimi   No comments
Sipariş fişleri ve irsaliyelerde satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim, masraf ve promosyon uygulanır.
Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf, indirim ve promosyonlar ilgili satırının hemen altında satır türü seçilerek kaydedilir. Fiş geneli için geçerli olacak promosyon, indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir. İndirim ve masraflar,
  • Tutar
  • Oran
  • Formül
olarak kaydedilir. Formüller ise indirim ve masraf kartlarında verilir.
Satır ya da fiş geneli için geçerli olacak indirim, masraf, promosyonlar ve öncelikleri alış koşul tanımlarında belirlenir ve satırdaki işleme ve/veya fiş geneline uygulanır.
Satır ya da fiş geneli ile ilgili indirimler, masraf ve promosyonların tutar veya oran verilerek ya da bir hesaplama sonucunda bulunduğu fiş üzerinde birim alanındaki işaretle izlenir. Tutar "TL", oran "%" ve tanımlı kart "f(x)" olarak gösterilir. Fiş satırında yer alan işleme ve fiş geneline istenen sayıda masraf ve indirim uygulanır.
İndirim ve Masrafların İzlenmesi / Malzeme Maliyetlerine Etkisi
Alış / satış fişlerinde satırdaki işlem ve fiş geneline ilişkin indirim ve masraflar ayrı muhasebe hesabı altında izlenebileceği gibi malzeme maliyetine yansıtılarak da izlenebilir.
(info) İndirim ve masrafların ne şekilde izleneceği Diğer İşlemler program bölümünde Stok Çalışma Bilgileri ile belirlenir; "İndirimler" ve "Masraflar" filtre satırları "Malzeme Maliyetine" ve "Muhasebe Hesabına" olmak üzere iki seçeneklidir. Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırı ve fiş geneli için yapılan indirim ve masraflar malzeme maliyetlerine yansıtılır. İndirim ve masrafların malzeme maliyetine yansıtılması durumunda, fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraflar, satırlarda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır. İndirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenmişse, gerek fiş satırlarında gerekse işlem geneline ait indirim ve masraflar malzeme maliyetlerini etkilemez ve ayrı muhasebe hesapları altında izlenir.
(info) Alım / satış indirimleri ve alım / satış masrafları muhasebe kodları Muhasebe / Muhasebeleştirme İşlemleri program bölümünde Muhasebeleştirme Bağlantı Kodları seçeneği ile ya da kartlar üzerinden kaydedilir. Verilen muhasebe kodları fişlere öndeğer olarak aktarılır. Yapılan indirim ve masrafların yalnızca o işlem için farklı muhasebe hesapları altında toplanması istenirse değiştirilir. Bu durumda muhasebeleştirme işleminde, işlemde belirtilen muhasebe kodları dikkate alınır.

0 yorum:

Yorum Gönder